Vil ha klimatoppmøte for Agder

Torbjørn Urfjell (SV) utfordrer til å ta større lokalt ansvar for å få ned klimautslippene.

Torbjørn Urfjell

Torbjørn Urfjell (SV) spør fylkesordføreren i Aust-Agder om det burde holdes et klimatoppmøte på Sørlandet.

– Klimaendringene er nærmere og mer alvorlige enn noensinne.

Det skriver gruppeleder i Aust-Agder SV Torbjørn Urfjell i en interpellasjon, der han spør:

– Vil fylkesordføreren ta initiativ til å arrangere et klimatoppmøte for Agder?

Urfjell mener det er på tide med et klimatoppmøte på Agder. Han vil diskutere «vårt felles» bidrag og viser til at alle sektorer og alle deler av samfunnet må bidra mer for å unngå at jordas temperatur øker med mer enn 2 grader.

SV foreslår at det arrangeres et klimatoppmøte der fylkeskommunene, kommunene, arbeidslivsorganisasjonene, universitetet, offentlige selskaper, private interessenter og frivillige organisasjoner møtes. Målet med klimatoppmøtet må være å utvikle tiltak for hvordan de ulike sektorene kan redusere klimautslippene fra Agder.

Urfjell viser til at Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er opptatt av at mye kan gjøres lokalt for å nå målene om lavere utslipp.