Vil forske på hva surfing gjør mot fuglelivet

En årelang konflikt mellom surfere og sjøfugl skal under lupen på Lista. Nå skal Fylkesmannen i Vest-Agder sjekke hvordan brettsport påvirker fuglelivet.

Surfer

Surfere og sjøfugl trives godt i samme område. Nå vil Fylkesmannen i Vest-Agder sjekke om brettsport skremmer fuglene.

Foto: Einar Egeland

I fuglefredningsområdene på Listastrendene er det forbud mot å drive med ulike former for brettsportaktivitet, fordi det er forbudt å forstyrre fuglene unødig.

Vindsurfing forbudt

Klar beskjed på Lista: Surfing er ikke lov i områdene som er fredet for fugl.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Listaområdet er imidlertid et yndet område for brettsport, og det har lenge vært ytret et ønske fra dette miljøet om at forbudet skal oppheves eller nyanseres.

Les mer:

Derfor skal nå Fylkesmannen i Vest-Agder foreta en grundig feltundersøkelse for å få en avklaring en gang for alle.

Katrine Skajaa Gunnarsli

Katrine Skajaa Gunnarsli er senioringeniør hos Fylkesmannen i Vest-Agder og vil få fakta på bordet.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Vi skal gjennomføre et feltforsøk for å få en bedre forståelse på hvordan fugl forstyrres av brettsport. Det vil være brettsportutøvere i aksjon, mens gps-merket sjøfugl blir filmet fra flere forskjellige vinkler, sier senioringeniør Katrine Skajaa Gunnarsli hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Vil se om surferne skremmer

I 2009 fikk nemlig flere brettsportutøvere bøter på 4000 kroner, og en av de nektet å godta boten og ble dermed stilt for retten. Der ble han dømt året etter for brudd på fredningsbestemmelsene:

Siden da har debatten gått med jevne mellomrom, og en av dem som er glad for at problemstillingen skal belyses er Morten Hemsett som er talsmann for brettseilermiljøet.

Morten Hemsett

Morten Hemsett er talsmann for brettseilermiljøet og mener det er fint at Fylkesmannen nå skal undersøke hvordan fuglelivet påvirkes.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Vannsport – Vi er positive til at man tar initiativ til å få fakta på plass. Nå håper vi på en god kartlegging for å få en fornuftig balansegang mellom bruk og vern av naturen, sier Hemsett.

For utøverne innen miljøet er det ingen tvil om at Lista er et spesielt yndet sted.

– For oss er Lista helt fantastisk, og når forholdene er på det beste er det ikke mange steder som er bedre i Europa. Det er kombinasjonen av vind og bølgene som er spesielt, det kan bli opp til åtte meter høye bølger som vi kan surfe lenge på, sier Hemsett.

Venter på de riktige bølgene

Nå venter Fylkesmannen på den riktige bølgen, i likhet med surferne. Håpet er at de får gjennomført feltundersøkelsen i god tid før jul.

– Vi skal se om de lar seg forstyrre spesielt av brettsport, og de ulike typene som kiting, vindsurfing og surfing, sier Skajaa Gunnarsli,

En slik undersøkelse som nå planlegges har ikke blitt gjort før, ifølge senioringeniøren. De er nå i dialog med brettsportmiljøet for å få dem med på prosjektet.

– Vi ønsker best mulig utøvere til dette prosjektet for å få så troverdige forhold som mulig.

Fylkesmannen håper å ha resultatene klare på nyåret.