Hopp til innhold

Kristiansand eneste norske storby uten etablerte enprosents-klubber

Kristiansand er den eneste storbyen i Norge hvor belastede MC-klubber ikke har klart å etablere seg. Dette har trolig forhindret mye kriminalitet.

MC collage

Hverken Hells Angels, Bandidos eller Outlaws er etablert i sørlandsbyen, som er Norges femte største. (Illustrasjon)

Foto: Illustrasjon / NRK

– Ingen av de store klubbene som har forsøkt å etablere seg her har klart det. De har ikke fått lokalene de har vært på jakt etter. Enprosents-klubbene som har forsøkt har ikke lyktes, sier politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand.

– Hvis du tar med de seks-sju største byene er det nok bare Kristiansand som ikke har denne type etablering, sier Yngve Carlsson, spesialrådgiver i Kommunenes interesseorganisasjon KS.

Satte inn støtet

Ole Hortemo

Ole Hortemo sier grepene som ble tatt for to år siden har virket. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

For to år siden satte kommune, politi og andre organisasjoner inn støtet for å hindre at Bandidos, Hells Angels og Outlaws etablerte seg.

Ett av de konkrete eksemplene på inngripen fra politiet var da de avslørte Hells Angels' planer om å etablere en tatoveringsbutikk i byen.

Dette ble forhindret, noe som ble kalt sensasjonelt i Norge av Professor Petter Gottschalk ved BI, som har forsket på klubbene.

Ungdommer trakk seg ut

Hortemo sier Kristiansand kommune, EsterStiftelsen og Kirkens ungdomsprosjekt har jobbet tett sammen for å hindre at unge blir rekruttert til kriminelle MC-klubber.

I fjor ble et titall unge i Kristiansand med sympatier langt til høyre kollektivt rekruttert til å være såkalt «street crew» for Hells Angels.

– Vi henvendte oss til hver enkelt av disse ungdommene. Mye var i form av bekymringssamtaler og å bygge nettverk rundt den enkelte. Dette var både for å motivere dem til å ta avstand, og ellers straffeforfølge de for enhver kriminell handling de utførte, sier Hortemo.

– Mange av dem trakk seg ut av dette miljøet og sa nei til å bli medlemmer, sier politistasjonssjefen.

Forebygger kriminalitet

Yngve Carlsson

Yngve Carlsson jobber med kommunene mot de såkalte enprosents-klubbene. (Arkivfoto)

Foto: Sandra Mørkestøl / NRK

Spesialrådgiver Yngve Carlsson i KS mener fraværet av etablerte belastede MC-klubber forhindrer mye tung kriminalitet i byen.

– Det er veldig bra for Kristiansand og kriminalitetsbildet i byen. En del av disse enprosents-klubbene genererer ganske mye kriminalitet.

– Disse klubbene fungerer også som modeller for unge fra cirka 18-28 år. Så ved å hindre rekruttering inn så begrenser man ganske mye kriminalitet, sier Carlsson.