Usikker på om nettbrett er fremtiden

Nettbrettet har inntatt mange skoler. Selv om brukerne er fornøyde, stilles det spørsmål ved nettbrettets fremtid i undervisningen.

Barn med nettbrett

Flere skoler bruker nettbrett i undervisningen, men det har noen svakheter.

Professor Anne Berit Fuglestad ved Universitetet i Agder, jobber med IKT i skolen. Hun mener det er mange fordeler med å bruke nettbrett i undervisningen, men at det også har sine svakheter.

– Når det kommer til å skriving og andre oppgaver som krever større dataressurser, er en tradisjonell datamaskin bedre. Nettbrettene er ikke nok utviklet til å takle tyngre arbeidsoppgaver, sier Fuglestad.

Fornøyde brukere

Høsten 2012 begynte Valle skule å gi 8 og 9-åringer undervisning på nettbrett. I dag får elevene på første til fjerde trinn lese- og skriveundervisning på nettbrett.

Det sier rektor Marit Brokke.

– Vi veksler mellom å bruke penn og papir, og nettbrett. Det gjør at elevene får inn den digitale kompetansen fra begynnelsen av.

Hun mener nettbrettet har noen klare fordeler i forhold til PC.

– De største fordelene er at det er enkelt å logge seg på og at det går raskt å finne apper til ulike opplæringsprogrammer. Ved bruk av vanlig PC går det vekk en del tid til pålogging og oppstart.

Lærere med ulik kompetanse

Mens enkelte skoler har god erfaring med bruk av nettbrett i undervisningen, er det andre som sverger til mer tradisjonell undervisning.

Anne Berit Fuglestad

Professor Anne Berit Fuglestad ved Universitetet i Agder, er usikker på om det bør satses på nettbrett i skolen.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Professor Fuglestad tror dette har sammenheng med lærernes IKT-kompetanse, som ifølge henne varierer mye.

Uansett synes hun at det er viktig å eksperimentere med bruk av nettbrett og PC i undervisningen.

– Det er spennende å finne ut hvilke nye muligheter dette gir for bedre undervisning, sier hun.

Vil ikke tilbake til penn og papir

Ved Lindebøskauen skole i Kristiansand fikk elevene nettbrett for ett år siden. Elevene Linea Birkeland og Emma Ekberg vil helst ikke bytte tilbake til penn og papir.

Emma Ekberg og Linea Birkeland

Elevene Emma Ekberg og Linea Birkeland ved Lindebøskauen skole, vil ikke bytte ut nettbrettet med penn og papir.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

På nettbrettet blir glosene lest opp for dem. Oppgaver gjøres via apper og i stedet for å skrive med penn og papir på prøver, lager de et dokument på nettbrettet.

Professor Fuglestad er likevel usikker på om det er nettbrettet som er fremtiden i den norske skolen.

– Det blir enten nettbrett eller PC. Det har litt å si hvordan datamaskinene utvikler seg. Med de nye datamaskinene med touch-skjerm, vil man kunne kombinere styrkene i de to enhetene, sier hun.