NRK Meny
Normal

Politiet i Kristiansand uroa for radikale islamistar

Politiet i Kristiansand har fått bekymringsmeldingar som gjer at dei no set ekstra fokus på radikalisering av islamistar.

Radikale muslimske miljøer finnes også på Sørlandet, og ikke bare i Oslo. Politiet har fått flere bekymringsmeldinger om at radikaliseringen også har nådd Agder.

KRIMTILTAK

Ole Hortemo

UROA: Politistasjonssjef Ole Hortemo fortel at politiet er uroa for radikale islamistar i Kristiansand.

Foto: Tom Nicolai Kolstad/NRK

– Vi har fått meldingar som uroar oss og som gjer at vi ynskjer å ta grep i forhold til å bli meir proaktive og jobbe førebyggjande for å unngå ei uheldig endring i miljø, seier politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo til NRK.no.

Stasjonssjefen er særs tilbakehalden med opplysningar kring bekymringsmeldingane. Hortemo meiner det er særs viktig at politiet jobbar førebyggjande.

– Bekymringane og meldingane får vi på ulike nivå og er i lita grad verifiserbare, seier Hortemo.

Manglar kompetanse

Onsdag orienterte politistasjonssjefen politikarane i Kristiansand om bekymringa. Han vil ikkje stadfeste om det fins radikale islamistar i Kristiansand i dag.

– No ynskjer ikkje eg å gå i detalj om kva vi veit. Dette er eit område som PST styrer i all hovudsak. Men vi har fått inn meldingar som uroar oss, seier Hortemo.

I Oslo har politiet i lengre tid jobba inn mot slike miljø. På Sørlandet har politiet lite erfaring med radikale islamistar.

– Politiet sit ikkje med eit fullgodt bilete av situasjonen og har langt på veg mangelfull kompetanse i forhold til desse miljøa. Difor utfordrar vi andre aktørar som har meir kompetanse. Vi vil setje oss ned saman og leggje dei best moglege strategiane, seier han.

Politikarar i Kristiansand

ORIENTERING: Politikarane i Kristiansand vart onsdag orientert om bekymringa hos politiet.

Foto: Tom Nicolai Kolstad/NRK

Vil førebyggje

– Vi har utfordra kommune og andre aktørar som kanskje har meir kunnskap enn oss i politiet om dette. Vi ynskjer å jobbe for betre førebygging og forhindre ei uheldig utvikling, seier politistasjonssjefen.

Blant samarbeidspartnarane er muslimske trufellesskapet Muslimsk Union Agder.

– Vi skal ha regelmessige møter på leiarnivå. Nettopp fordi vi har ei felles utfordring og bekymring i forhold til at det skal skje noko, seier Hortemo.

– Her snakkar vi ikkje om det store fleirtalet av muslimar i byen. Vi snakkar om eit lite tal som utgjer ein trugsel og som vil øydeleggje veldig mykje for dei mange positive flotte muslimane vi har her i byen, legg han til.

– Sårbar region

Politiet i Kristiansand har tidlegare hausta skryt for arbeidet dei la ned med det høgreekstreme miljøet i byen. Hortemo vil bruke erfaringar herifrå i arbeidet inn mot det radikale islamistiske miljøet.

– Eg trur vi kan bruke litt av den same metodikken i forhold til eventuelle valdelege ekstremistar i andre grupperingar, seier han.

– Er det fare for valdshandlingar i Kristiansand?

– Vi er opptekne av å forhindre valdshandlingar i Kristiansand. Vi er ein region som er sårbare fordi vi har hatt ekstreme ytringar på høgresida, som gjer at vi er litt redde for valdsspiralar og konfliktspiralar mellom yttergrupperingar, seier han til NRK.no.

Politiet orienterte politikarane om radikale islamistar

SAMARBEID: Politiet vil samarbeide med fleire partar for å få vite meir om radikale islamistar i Kristiansand.

Foto: Tom Nicolai Kolstad/NRK