NRK Meny
Normal

Vurderer nedleggelse

Store innsparinger skal dekke underskudd for barnehagene i Kristiansand.

Nina Gjærum Reinhardt

Barnehagedirektør Nina Gjærum Reinhardt, her i bystyresalen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Barnehagesektoren i Kristiansand fikk i fjor et underskudd på over 23 millioner kroner.

En arbeidsgruppe under rådmannen foreslår at underskuddet skal dekkes av årlige innsparinger på over 8 millioner hvert år de neste fire år.

– Dette blir krevende, sier barnehagedirektør Nina Gjærum Reinhardt i Kristiansand kommune.

Vurderer nedleggelse

Tor Sommerseth

Rådmann Tor Sommerseth har ledet gruppen som nå kommer med to alternativer til å tjene inn fjorårets underskudd.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmannens gruppe har satt opp to alternativer, hvor det første foreslår å nedbemanne de kommunale barnehagene i kommunen med 12,6 årsverk.

Det andre alternativet er å legge ned fire barnehager. Dette gjelder Sentrum lekesenter, Sløyden barnehage, Hamretun barnehage og Søm barnehage. Da vil ikke kommunen kunne innfri den lovfestede retten til barnehageplass.

Barnehagedirektøren vil ikke uttale seg om hvilket alternativ hun vil foretrekke.

Dyrere for de fattigste

Et forslag går på at de som tjener under 200.000 kroner skal betale 1800 kroner for barnehageplass, mens resten fortsatt skal betale 2330 kroner.

I dag er to forskjellige rabattordninger for de som tjener under henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner. I dette forslaget vil de fjerne rabatten for de som tjener under 300.000 kroner.

I det andre alternativet vil begge rabattordningene fjernes.

De månedlige kostpengene per barn skal økes fra 145 til 180 kroner i måneden.

Blant årsakene til underskuddet nevner prosjektgruppa at kommunen har fått for lite penger fra staten og ekstrautgifter rundt brannen på Kongsgård barnehage.

Se hele rapporten på Kristiansands kommunes nettsider.