Ugreit bevermøte

22 sting i låret ble resultatet av et ublidt møte med en bever i Kvinesdal for 19 år gamle Sølvi Elise Worps.

 : Sølvi (19) bitt av bever