Nav-ansatte truet på livet

Flere hundre NAV-ansatte får alvorlige trusler på jobb hvert år. Nær 500 tilfeller er rapportert i år, og mørketallene regnes som store. NAV ber nå sine ansatte oftere rapportere uakseptabel oppførsel.

Arbeidssøker på Nav

ILLUSTRASJONSFOTO: Ansatte i Nav blir truet på livet hvert år.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Arlid Vangstad

Kontorsjef Arild Vangstad, ved Nav Kristiansand Ung-etat, forteller om flere truende episoder.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK
Per Lund, NAV

Avdelingsleder i Nav Vest-Agder, Per Lund, sier de må få bedre rutiner.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Ved NAV Kristiansand Ung-etat har kontorsjef Arild Vangstad ved to anledninger måttet politianmelde brukere. Den ene gangen ble en bruker kraftig provosert og truet med å ta en ansatt.

Den andre gangen sier Vangstad to brukere begynte å slåss, noe som gikk kraftig utover inventar og de ansatte.

– Det var et oppgjør som ble lagt til Nav-kontoret, en dør og et vindu ble knust. Det er jo beklagelig for både brukerne og de ansatte, sier Vangstad.

«Jeg skal drepe deg»

«Jeg vet hvor du bor» og «Jeg skal drepe deg» er trusler ansatte i Nav har mottatt.

De verste sakene havner i retten og nylig falt en dom på betinget fengsel pluss 70 000 i bot for trusler mot en Nav-ansatt, forteller avdelingsleder i Nav Vest-Agder Per Lund.

– Vi har ansatte som har fått oppskåret bildekkene på bilen sin på sin egen boligadresse. Flere har blitt truet på livet. Det skjer både på kontoret og telefonen. Noen ganger kommer folk inn å knuser noen lysestaker eller komme syklende inn på lokalet, mens andre ganger er det mer alvorlige trusler som går på å ta livet av ansatte, sier Per Lund.

Kun rapportert 10 tilfeller i Vest-Agder

Det er registrert nær 500 saker i år på landsbasis, der oppførselen til brukerne er truende eller svært aggressiv. Under 10 tilfeller er rapportert i Vest-Agder. Avdelingslederen tror det er fordi ansatte biter i seg for mye.

– Dette er en underrapportering i forhold til hvordan man opplever situasjonen på Nav-kontorene for øyeblikket. Dette er nok bare toppen av isfjellet.

– Må få bedre rutiner

Flere av etatene innenfor Nav er slått sammen og det gir større utfordringer, sier Lund. Han er usikker på hvor store mørketallene er.

– Det vet vi ikke, men vi må få bedre rutiner på hva man skal rapportere. Vi må spørre oss hvor mye vi skal tåle på arbeidsplassen.


– Tror du dine ansatte tar i mot for mye?

– Det tror jeg. De har nok tatt i mot for mye over tid. Vi håper å få gjort noe med det, sier Lund.

Nav-bråket fyrer opp brukerne

Alt bråket rundt Nav-reformen gjør at enkelte brukere føler de har større rett til å skjelle ut Nav-ansatte.

– Det gir helt klart flere slengbemerkninger, sier Lund.