NRK Meny
Normal

Trekker Norsk Fotterapeutskoles godkjenning

Utdanningsdirektoratet mener lovbruddene er så alvorlige at de trekker tilbake Norsk Fotterapeutskoles godkjenning med øyeblikkelig virkning. Skolen beklager situasjonen overfor alle elever og lærere som rammes.

Eva Avdal

Det er nå slutt for Norsk Fotterapiskole i Kristiansand.

– I vår behandling av saken har vi lagt betydelig vekt på hensynet til å la elevene fullføre skoleåret, men alvorlighetsgraden i lovbruddene er dessverre så store at vi ikke ser at drift ut skoleåret er forsvarlig, sier avdelingsdirektør for tilsyn i Utdanningsdirektoratet, Bente Barton Dahlberg.

Norsk Fotterapeutskole i Kristiansand mottok i dag endelig tilsynsrapport og vedtak fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet har avdekket at skolen over tid har brutt regelverket ved blant annet å rapportere elever som ikke går ved skolen. Dermed har skolen fått for stort statstilskudd.

Annemarie Bechmann Hansen

Annemarie Bechmann Hansen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Foto: Utdanningsdirektoratet

– Utdanningsdirektoratet har ikke tillit til at skolen for fremtiden vil drive i samsvar med regelverket, skriver divisjonsdirektør Annemarie Bechmann Hansen i rapporten.

Forsto hvilken vei det bar

Norsk Fotterapeutskole hadde innsett og også akseptert at godkjenningen ville bli trukket tilbake.

– Vi var likevel optimister med tanke på å få fullført inneværende skoleår, slik at elevene ikke skulle bli skadelidende, heter det i et brev skolen har sendt ut.

– Slik vi forstår skolens tilbakemeldinger har de over en lengre periode hatt vansker med å rekruttere lærere, og sentrale lærere har sluttet, skriver Utdanningsdirektoratet.

Avdelingsdirektør for tilsyn i Utdanningsdirektoratet, Bente Barton Dahlberg, understreker at tilsynet har avdekket alvorlige lovbrudd som har foregått over lang tid.

– Skolen har i sin tilbakemelding til oss hovedsakelig erkjent de faktiske forhold, både urettmessig utbetaling av statstilskudd og manglende kontroll med skolens økonomi- og regnskapsforvaltning.

Ønsket å finne en løsning

Norsk fotterapeutskole

Norsk Fotterapeutskole holder til i Kristiansand.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Skolen ønsket å fullføre undervisningen ut skoleåret, men Utdanningsdirektoratet tok ikke imot en invitasjon til å drøfte dette.

– Skolen har forsøkt å etterkomme flere av de forholdene som er påpekt av direktoratet, skriver senioradvokat Anders Lindseth på vegne av skolen.

– Og Bård Lund Jonassen, som eier skolen indirekte, har informert direktoratet om at han personlig legger inn frisk kapital for å kunne betale tilbake beløpet på kr 2 378 972 som skolen har mottatt for mye i statstilskudd. Verken eier eller andre har hatt noen økonomisk vinning i denne saken. Alle deler av mottatt statstilskudd er kommet skolens elever til gode, heter det i uttalelsen.

Går ut over elevene

Utdanningsdirektoratet mener lovbruddene er så alvorlige at direktoratet vurdere å politianmelde saken.

At skolen må stenges umiddelbart, betyr at elever blir skadelidende. Skolen vil derfor bruke tid på å vurdere å påklage iverksettelsestidspunktet. Skolen har tre ukers klagefrist til Kunnskapsdepartementet.

Uansett oppfordres elevene til å melde seg opp til eksamen som privatister.

– Fylkeskommunen har utsatt fristen til 1. mars for skolens elever som ønsker å melde seg til skriftlig privatisteksamen, og vi oppfordrer elever som har spørsmål om dette til å ta kontakt med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, opplyser Bente Barton Dahlberg.