Se hvor politiet i Agder skal ha kontorer

Justisdepartementet har nå avgjort ankesakene. Nå er plasseringene av lensmannskontorene og politistasjonene i Agder klare.

Flekkefjord politistasjon

Flekkefjord og Kvinesdal lensmannsdistrikt blir lokalisert i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

Departementet støtter politimester Kirsten Lindeberg i Agder og hennes plassering av lensmannskontorer og politistasjoner.

Dermed fikk verken Lyngdal kommune eller Kvinesdal kommune medhold i sin anke.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få avklart den nye politistrukturen, skriver Lindeberg i en pressemelding.

Slik blir organiseringen på Agder:

* Flekkefjord og Kvinesdal lensmannsdistrikt: Flekkefjord.

* Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt: Farsund.

* Lindesnes politidistrikt: Lensmannskontor i Byremo og Mandal politistasjon.

* Kristiansand politistasjonsdistrikt: Kristiansand politistasjon.

* Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt: Songdalen.

* Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt: Vennesla.

* Lillesand og Birkenes lensmannsdistrikt: Lillesand.

* Setesdal lensmannsdistrikt: Valle og Evje.

* Grimstad politistasjonsdistrikt: Grimstad.

* Arendal og Froland politistasjonsdistrikt: Risør, Tvedestrand og Åmli.

Starter endringene

Nå starter politiet med å gjennomføre endringene i organiseringen. Prosjektleder for politiet i Agder, Arne Sundvoll, sier det vil ta litt tid å stenge ned kontorene som ikke skal brukes.