Satser stort på ørret og tomat

På Evje går en tomatdyrker og en fiskeoppdretter med store planer. De skal slå seg sammen og lage et felles anlegg for fiskeoppdrett og tomatproduksjon i et lukket system.

Stein Uleberg

Stein Uleberg har lenge drevet med fisk i Evje og Hornnes. Nå vil han satse stort, sammen med en tomat-bonde.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Målet er et fire dekar stort område med tomater i drivhs, og en produksjon av 200 000 ørret hvert år.

Men i første omgang er det snakk om et pilotprosjekt med produksjon av tre tonn fisk og tre tonn tomater.

– Jeg har drevet et fiskeprosjekt i Otra i mange år, og har drevet en god del med oppdrett av fisk. Knut Helleland driver med tomater, og nå vil vi prøve å slå oss sammen og kombinere dette i et nytt prosjekt, sier Stein Uleberg, som er daglig leder av Setesdalsmat.

Utnytter varme og gjødsel

Konseptet går ut på å utnytter varmen fra drivhuset til å produsere fisk, og å utnyttet gjødselen fra fisken til å produsere tomater.

– Dermed får du økt produksjonen av begge deler. Dette forsker de på over hele verden og det er ikke et luftslott. I naturen vokser ikke fisken om vinteren, men om man holder temperaturen i vannet på 17 grader hele året, får vi en formidabel vekst hele året, sier Uleberg.