Hopp til innhold

Kritisk truet dyreart er født i Kristiansand Dyrepark

Tre ringhalelemurunger har kommet til verden i Kristiansand Dyrepark. Dette er det andre kullet på kort tid.

Hunnlemurene i Kristiansand Dyrepark har nylig født hver sin unge. Dette er andre kull på kort tid.

– Vi har ikke hatt så mange lemurunger de siste årene, så det er gøy, sier veterinær i Kristiansand Dyrepark, Rolf-Arne Ølberg.

– Det som er spesielt med halvapen er at arten forsvinner fra naturen og minker i antall på Madagaskar. Og nå begynner lemuren å bli veldig truet, fordi den mister skogen sin i landet, sier han.

Lemurene er de mest truede primatene i verden. Derfor er det viktig at dyreparker arbeider for å opprettholde en solid genetisk stamme av lemurer.

Rolf Arne Ølberg

Rolf-Arne Ølberg er veterinær i Kristiansand Dyrepark. Han synes lemurer generelt er flotte å se på.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mange kjenner dem igjen fra TV

Det finnes omtrent 111 lemurarter og nesten alle er utrydningstruet. Kristiansand Dyrepark har hatt flere arter tidligere, blant annet svartlemur, men det er tilbake i tid. I dag har de kun ringhalelemurer, en art det kun er 2.500 frittlevende av i verden.

– Lemurer er flotte å se på, og mange kjenner ringhalelemurene igjen fra filmer på TV som Madagaskar-filmene.

– Jeg vil si at lemurer generelt er flotte aper, men de er ganske enkle. De er regnet som de mest primitive primatene, sier Ølberg.

Lemurunge

Mange kjenner dem igjen fra TV, blant annet fra filmen Madagaskar. Lemurene har levd på jorda i omtrent 40 millioner år. 

Foto: Daniel Schjott / Daniel Schjott

Andre kull på kort tid

Dette er det andre kullet med unger Kristiansand Dyrepark får på kort tid. I 2016 fikk parken tre nye hunnlemurer inn i en flokk bestående av 13 hanner. Det er disse tre som nå har født én unge hver.

De nyfødte er noen dager til én uke gamle, og vil kunne ses i parken utover våren. Ifølge Ølberg gikk fødselene raskt og uten komplikasjoner.

– Det er godt å se at ungene er sterke og fine. De henger godt på mor, avslutter Ølberg.

Det er vanlig for lemurer å få en eller to unger. De har en drektighetstid på 134–138 dager, og den første tiden klamrer ungen seg fast til morens mage.