Redd for arbeidsplassene

Handelsdrivende i Arendal er redd byen tappes for arbeidsplasser om agderfylkene slås sammen.

Hans A. Iversen

Hans A. Iversen - de handlende i Arendal bekymret for at publikum/arbeidsplasser forsvinner

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Det sier Hans A. Iversen, daglig leder i Arendal Næringsforening – som hadde medlemsmøte om ett Agder i tirsdag kveld.

Her kom det klart frem at de som ikke driver Handel i Arendal bryr seg lite om hele sammenslåingen, mens de handlende som opererer lokalt som frykter at de blir rammet av at Arendal kan bli tappet for arbeidsplasser.

– De som er avhengig av et pulserenede liv og en viss folkemengde, de er redde for at at arbeidsplasser forsvinner, og dermed også muligheten for drive virksomheten sin i Arendal., sier Hans. A. Iversen.