Normal

Prest fikk 120 dager

Den tidligere sognepresten i Oddernes menighet i Kristiansand, Torbjørn Lied, er dømt til 120 dagers betinget fengsel.

Torbjørn Lied
Foto: NRK

Presten har i to år hatt et seksuelt forhold til en kvinne han var sjelesørger for.

Lied er også fradømt retten til å være prest i tre år fremover, samt retten til å være sjelesørger.

Sognepresten trakk seg i juni i år fra sin prestestilling.

Ifølge dommen i Kristiansand tingrett har Lied ved en rekke  anledninger skaffet seg seksuell omgang med den nå 20 år gamle kvinnen, blant annet samleie, og han har handlet med forsett, i følge Fædrelandsvennen..

Presten har tilstått

Lied, som fyller 63 år denne måneden, fikk betinget dom siden han tilsto forholdet i tingretten denne uken. Hvis han ikke hadde tilstått, ville ikke fengselsstraffen i sin helhet blitt gjort betinget, heter det i dommen.

Fengselsstraffen er i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten, men påstanden om at Lied skulle miste presterettighetene for alltid ble ikke tatt til følge. Straffen har en prøvetid på to år.