Ønsker garanti i alle kommuner

– Samboer-garanti for eldre personer på sykehjem bør være en ordning som finnes i alle norske kommuner.
Det mener helseminister Bent Høie i etterkant av at Arendal kommune vedtok dette i går.

 : Samboer-garanti