Nytt utvalg skal vurdere boplikten

Boplikten i Tvedestrand har flere smutthull i regelverket som gjør at kommunen nå skal ta en gjennomgang. Et nytt utvalg settes ned for å se på bopliktreglene i Tvedestrand, og da kan følgene bli at hele boplikten blir avskaffet.

Sandøya i Tvedestrand

Sandøya er ett av stedene i Tvedestrand hvor boplikten har ført til forskjellsbehandling.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Det skal nå settes ned et utvalg for å se på regelverket rundt boplikten i Tvedestrand. Det sier enhetsleder for plan, miljø og eiendom, Svein Olav Dale, til Tvedestrandsposten.

I høst ble det vedtatt at boplikten skal opp til ny vurdering, og over nyttår er dette noe av det første som står på agendaen i kommunestyret.

Kan bygge fritidsboliger i bopliktområder

Slik reglene er i dag, kan nybygde hus som oppføres i bopliktområdene på Lyngør, Sandøya, Borøy og i verneplanområdet i sentrum, fullt lovlig brukes som fritidsboliger. Boplikten inntrer først idet boligene selges.

Jan Dukene

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene (TTL), sier at han ønsker å tette smutthullene i bopliktsreglene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dette smutthullet i reglene er blant tingene som skal gjennomgås av utvalget på nyåret.

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene (TTL), er en av flere politikere som sier til avisen at han ønsker at dette smutthullet tettes i de områdene boplikten skal gjelde.

Kan avskaffe hele boplikten

Flere av kommunestyremedlemmene i både Høyre, FrP og TTL er i mot boplikten. Hvis alle disse 13 går samlet inn for å stemme imot, kan de avskaffe hele boplikten i kommunen.