Ny-Hellesund fredet

Ny-Hellesund i Søgne forteller en viktig historie om det maritime Norge. Det er grunnen til at sørlandsidyllen nå blir ett av ti fredede kulturmiljøer i Norge. Fredag besøkte klima- og miljøministeren området.

Ny Hellesund i Søgne forteller en viktig historie om det maritime Norge.
Det er grunnen til at sørlandsidyllen nå blir et fredet kulturmiljø.