Hopp til innhold

Har kjøpt tomt i Norges første «friby»

Kenneth Tolås drømmer om et liv uten statlig kontroll. I dag bor han i bobil, men har sikret seg halvannet mål i det som skal bli landets første private by.

Kenneth Tolås utenfor bobilen

Kenneth Tolås er en av de første som kjøpte tomt i Liberstad. Han er fylkesleder i Liberalistene i Vest-Agder, selvstendig næringsdrivende og bor stadig i bobilen sin i Kristiansand.

– Jeg har bare ett liv her på jorden. For meg er frihet og fleksibilitet viktig og forhåpentligvis er det noen muligheter der oppe, sier Kenneth Tolås.

32-åringen sitter i bobilen som er parkert sentralt i Kristiansand. Om noen år er den kanskje byttet ut med bolig på Tjelland i Marnardal kommune i Vest-Agder. Det er det han sikter til som «der oppe».

Han har betalt om lag 50.000 kroner for rettigheten til halvannet mål tomt i det som skal bli landets første private by, Liberstad. Tanken er å utvikle en frittstående, privatdrevet by i Marnardal i indre Agder. Her skal all eiendom være privat og alle tjenester utføres av private.

Ifølge grunnleggerne har 108 mennesker fra 28 land kjøpt tomt. Det skal være blant annet 44 kjøpere fra Norge og flere fra Storbritannia, Sverige, Danmark og Brasil.

Ifølge kontrakten var inngangsbilletten for de første som kjøpte 35.000 kroner for ett mål tomt. Nå skal prisen ha økt til 75.000 kroner.

Kenneth Tolås er fylkesleder i partiet Liberalistene i Vest-Agder. Grunntanken i liberalismen er at alle mennesker er født frie og at de derfor har en del ukrenkelige rettigheter.

– Jeg har stor respekt for folk som bruker sitt eget liv og sine egne penger til å prøve noe nytt. Alle trenger ikke leve helt A4. Jeg er positiv til at folk ønsker å ta ulike valg, sier Tolås.

Han sitter bak pc-en i bobilen. Via Liberstads egne sider på Facebook følger han utviklingen. Innimellom får han også e-post om hvordan det går. Gründerne er alt i gang med å rydde på eiendommen med sprengning og graving av det som planlegges som et sentrumsområde.

– Jeg håper det skal bli en bra plass å bo. Jeg vil bo et sted med lave priser og god service. Når private driver ting blir prisene lave og servicen god, mener Tolås.

Tjelland, Liberstad

Liberstad-gründerne Sondre Bjellås (t.v.) og John Holmesland har store planer for Liberstad. Her er de to gründerne fotografert sommeren 2017.

Foto: Dag Lauvland / Lindesnes avis

Vil ha eget brannvesen og legevakt

Det er en murer fra Mandal og en dataingeniør fra Vennesla som har unnfanget ideen om sitt egen private by. John Holmesland og Sondre Bjellås drømmer om å skape et eget samfunn med utgangspunkt i Tjelland gård som de kjøpte sommeren 2017. Eiendommen er på 1500 mål totalt, og består hovedsakelig av skog.

Rett før jul i fjor fikk de konsesjon på å kjøpe gården. Den formelle tillatelsen til å ta over er dermed i orden. Nå jobber de med å utarbeide en reguleringsplan for området.

Planene deres er store. I første omgang utvikles det som omtales som sentrumsområdet og camping – og konsertområdet. Her skal det bli plass til 4000 gjester. Planen er også å utvikle to egne boligdistrikter samt å ha sitt eget friluftsområde med utleie av kanoer. På sikt ønsker de å ha eget brannvesen, egen legevakt og egne sikkerhetsvakter. Sistnevnte vil sørge for ro og orden og passe på at både innbyggere og besøkende følger Liberstads ordensreglement.

Dumper jobber i Liberstad

Denne dumperen var i full sving på Liberstad-området da NRK var innom sist uke.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Hovedarkitekten bak, murer John Holmesland, er svært lite villig til å snakke med journalister generelt og NRK spesielt. I vår første kontakt er han svært avvisende og avslår alle intervjuforespørsler.

Han skriver blant annet:

" På bakgrunn av måten NRK blir finansiert kan vi ikke respektere deres organisasjon. Liberstad prosjektet er basert på voluntarisme og vi som jobber med prosjektet har prinsipper som vi forholder oss til. Et av disse er "ikke-aggresjons-prinsippet" som sier at enhver form for aggresjon mot fredelige mennesker anses som umoralsk og kriminelt.

Ettersom NRK skaffer sine inntekter ved bruk av aggresjon (utpressing / trusler / tyveri) mot fredelige mennesker er dette en organisasjon som vi ikke ønsker å samarbeide med."

Noen dager senere reiser vi opp til Liberstad. John Holmesland virker litt mer vennligsinnet når han tar imot NRK på eiendommen. Men han er klar på at han ikke vil la seg fotografere eller gi noe intervju til NRK.

Han viser blant annet til at de ikke ønsker så mye oppmerksomhet omkring Liberstad nå. De vil jobbe i fred.

I vår korte samtale understreker han at det neppe blir noen hytter i det planlagte boligområdet før tidligst om to år.

På hjemmesiden til Liberstad letter de mer på sløret. Her går det fram at all eiendom i Liberstad skal være privat og at alle tjenester skal utføres av private aktører.

Ideen er å skape et samfunn som er mest mulig uavhengig av offentlige myndigheter. Innbyggerne skal selv legge grunnlaget for by – og næringsutviklingen.

"Det eneste vi forlanger på Liberstad er at du respekterer ikke-aggresjons- prinsippet og privat eiendomsrett", skriver initiativtakerne.

Salget av tomter skal ha tatt av etter at det ble kjent at de aksepterte kryptovaluta (digitale penger som ikke reguleres gjennom en sentralbank) som betalingsmiddel.

En artikkel om Liberstad i det raskt voksende sosiale mediet Steemit, ga prosjektet mye internasjonal oppmerksomhet. Liberstad har også blitt omtalt på flere nettsteder for folk som handler med kryptovaluta og mye av interessen kommer herfra.

Les også:

Liberstad skilt

NRK avla Liberstad en visitt sist uke. Dette banneret er det første som møter de besøkende etter å ha kjørt fire kilometer på en svingete grusvei. De første spadetakene på eiendommen ble tatt i fjor sommer.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ordfører: – Prosjektet virker som en ønskedrøm

Ordfører i Marnardal kommune, Helge Sandåker, har fulgt prosjektet i to år. Han føler at det har utviklet seg i en retning med mer preg av ønskedrøm enn realisme. Ordføreren som er ansiktet utad for 2200 innbyggere, har inntrykk av at de fleste av kommunens innbyggere er skeptisk til Liberstad.

– Jeg skjønner ikke hvordan de skal få det til. En del av ideen er at ingen skal bestemme over andre. Hvis du skal etablere noe må det være en overordnet styring på ett eller annet nivå, sier Sandåker.

Han opplever at gründerne ønsker å lage sin egen barnehage og skole, samtidig som de har gitt uttrykk for at Liberstad vil sørge for flere barn i barnehage og skole i Marnardal.

– Vi er veldig usikre på hva de egentlig vil og mener. For meg framstår dette som dobbeltkommunikasjon, sier Sandåker.

Han frykter også at Liberstad blir et sorteringssamfunn, da man må ha visse politiske holdninger for å få lov til å bo der.

Helge Sandåker

Helge Sandåker, ordfører i Marnardal kommune, var positivt innstilt til Liberstad i begynnelsen, men er skeptisk nå. Dette fordi han mener de vil skape et sorteringssamfunn.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ønsker et nytt samfunn

Han understreker også at gründerne må investere mye før de får lov til å bygge. De må blant annet utarbeide en reguleringsplan siden tomta er et LNF-område (Landbruk-, natur – og friluftsområde), som innebærer klare begrensninger og restriksjoner for utvikling. En reguleringsplan kan ifølge ordføreren koste oppimot en halv million kroner og tar minst to år å utarbeide. Siden det er et LNF-område er det ikke åpnet for verken bolig eller fritidsbebyggelse.

I dag selger gründerne ut tomteareal som i første omgang er planlagt for hyttebygging. De ønsker å lage en hyttelandsby for å få i gang utviklingen av den private byen. I kjøpeavtalen tar de forbehold om at tomtekjøperne får pengene tilbake, dersom de ikke får godkjent reguleringsplanen.

Ordføreren synes det er et paradoks at de skal etablere en by, men selger fritidstomter.

– Bygger du en hytte er det ingen automatikk i at du kan gjøre den om til bolig, sier han.

Liberstad ligger 30 kilometer unna rådhuset i Marnardal. De fire siste går innover i skogen på svingete og smale grusveier.

– Skal det opprettes en by med 200 boliger, så må det blant annet gjøres betydelige grep med veien inn, sier Sandåker.

Sentrum i Liberstad

I dette området skal sentrum av Liberstad ligge. Bildet er tatt før arbeidet på stedet startet. Liberstad ligger cirka 45 minutter med bil fra både Mandal og Kristiansand.

Foto: Liberstad

For to år siden presenterte Liberstad-gründer John Holmesland sin kongstanke på landsmøtet til Liberalistene.

– Hovedideen med Liberstad er å skape et nytt samfunn. Norge i dag er veldig sosialistisk og det virker som det vil være slik en stund. Vi lager derfor et samfunn med liberalistiske tanker og syn på ting, sa han.

Holmesland fastslo at staten ikke har noe å gjøre i den private byen uten å spørre om tillatelse fra eierne først:

– Dette skal være et sted og samfunn som distanserer seg fra resten av Norge for å få fred og komme vekk fra alt byråkrati og innblanding i livene våre, sa han.

Nysgjerrige og skeptiske

På Jokerbutikken på Bjelland, seks kilometer unna Liberstad, klør Astrid Lagarhus Rue seg litt i hodet på spørsmål om hva hun tenker om det som skal bli landets første private by.

Astrid Lagarhus Rue og Irene Skeibrok

Astrid Lagarhus Rue (t.v.) og Irene Skeibrok er frivillige på bruktbutikken i Bjelland. De sier innbyggerne i bygda er nysgjerrige, men også skeptiske til Liberstad.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Jeg er litt usikker på filosofien deres. Vi ønsker noen som deltar i samfunnslivet vårt i bygda og ikke noen som isolerer seg, sier Lagarhus Rue.

Hun oppfatter at folk i bygda er nysgjerrige, men skeptiske.

– Jeg er veldig mistroisk til dette. Det virker som en ønskedrøm, mener hun.

Også Odd Rolf Roland som NRK møter i bok i butikk rett ved siden av butikken, er også skeptisk.

– Ideen deres virker så lettvint. Jeg forstår ikke hvordan de skal greie å realisere det i dag. Det er flere ting de må få i orden for å få det godkjent av kommunen, mener Marnardal-innbyggeren.

Ingeborg Fredriksen og Odd Rolf Roland

Ingeborg Fredriksen, bibliotek – og museumsansatt i Marnardal kommune og Odd Rolf Roland i biblioteket i tilknytning til Jokerbutikken. Sistnevnte er usikker på hele Liberstad-prosjektet og sier han synes det virker snålt.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Noen få kilometer unna graves det på det store området til Liberstad. De siste månedene har John Holmesland og de andre gründerne brukt tid på å utbedre det som skal bli sentrumsområdet i den planlagte byen. De har også felt flere trær for å skaffe seg inntekt gjennom vedsalg.

Planen er å utvikle det de selv omtaler som et lite stykke frihet i Norge.

Liberstad

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,91 kr
Dyrest kl. 16 4,46 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,1 kr 25 min.
  • Dusje 11,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,4 kr En vask
  • Varmeovn 2,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %