NRK Meny
Normal

NHO Agder snur - sier nei til UiA-fusjon

For ett år siden var NHO Agder positiv til sammenslåing mellom Universitet i Agder og Høgskolen i Telemark. Nå mener næringslivsorganisasjonen at grunnlaget er for spinkelt

Siri Mathiesen

Siri Mathiesen og NHO Agder har veid for og imot, men sier nå nei til en UiA-fusjon. (Arkiv).

Foto: Svein Sundsdal

Universitetet i Agder

Hovedsetet ved en eventuell fusjon mellom UiA og HiT vil være i Kristiansand. (Arkiv).

Foto: Sundsdal / Svein Sundsdal/NRK
Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Telemark kan bli slått sammen med Universitetet i Agder. (Arkiv).

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Dette har vært en krevende runde, dette er en prosess som har vart i tre år. For et år tilbake stilte vi oss positive til å se på om dette var en mulighet og et godt grunnlag for å bygge et sterkere universitet og forsterke det østover.

Det sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

– Men vi har det siste året registrert hva en rekke instanser mener om det. Vi har også gått inn og sett nærmere på hva som faktisk finnes av samarbeid, og det synes å være ganske skrint, sier hun.

Hun mener likevel at det finnes mye bra mellom institusjonene, og at dette bør fortsette.

Massiv motstand mot sammenslåing

Forslaget om en sammenslåing har skapt mange reaksjoner, mange av dem er negative.

Fem av seks dekaner ved UiA har uttrykt skepsis til en sammenslåing med Høgskolen i Telemark.

Og med 14 mot en stemme stilte studentene ved Universitet i Agder seg negative til en fusjon med Høgskolen i Telemark i april i år.

Heller ikke politikerne vil ha en sammenslåing.

Fylkespolitikerne i Vest-Agder ønsker ikke en sammenslåing, det gjør heller ikke politikerne i universitetsbyene Kristiansand og Grimstad.

Politikerne i Aust-Agder tar stilling til dette om ei uke, men fylkesrådmannen mener politikerne bør sin nei.

– Mange har sagt nei til dette. Er det derfor NHO også sier nei?

– Nei. Vi hadde tålt å stå i den vinden dersom vi hadde trodd på dette. Men hele grunnlaget er for spinkelt, sier Mathiesen.

– Det er jo viktig å høre hva de ansatte synes om dette. Det er massiv motstand på begge stedene. Så det en mange momenter som svekker tanken om et felles universitet, sier hun.

Formannskapet i Arendal har sagt ja til fusjon.

Torunn Lauvdal

Rektor ved UiA, Torunn Lauvdal, er for en sammenslåing, og mener regionen trenger et sterkt universitet. (Arkiv).

Foto: Svein Sundsdal

Flere grunner til nei

Styret i NHO Agder tilrår altså ikke en fusjon mellom UiA og HiT på det nåværende tidspunkt, men oppfordrer til å videreføre samarbeidet institusjonelt.

Mathiesen sier det er flere grunner til at en fusjon ikke bør skje nå.

– Kunnskapsdepartementet har bebudet en strukturmelding for universitet – og høyskolesektoren. Den kommer først neste år. Den burde vært på plass, og i så tilfelle burde man utsatt hele fusjonsspørsmålet, sier Mathiesen.

Hun mener også at det eneste som gjelder for et universitet er å være best i det de driver med, at det må drives med kvalitet.

Vi hadde tålt å stå i den vinden dersom vi hadde trodd på dette. Men hele grunnlaget er for spinkelt.

Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen

– Og nå er det en veldig stor forskjell på de to institusjonene, sier hun.

Mathiesen mener også at mange lokasjoner og store avstander blir krevende ved en fusjon.

– Vi har to lokasjoner som til tider kan være krevende. Og skal man da forholde seg til fire nye med ganske stor avstand, blir det for krevende, sier hun.

Var åpne før

I desember 2012 ga styret i NHO Agder uttrykk for at de var positive til arbeidet med å utrede en fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark.

– Vår vurdering er at en fusjon vil styrke utdanningstilbudet i vår region og bidra til å styrke næringslivets muligheter til å rekruttere den kompetansen som er nødvendig for å hevde seg i en stadig tøffere konkurransesituasjon, sa Mathiesen i en pressemelding.

– Ja, da prøvde vi oss for å se, sier hun i dag.

– Vi vet jo at Telemark er et fylke som har ganske lik næringsstruktur som våre fylker. De står til knærne i utfordringer, de mangler nyskapning og innovasjon, og dermed er det å ha et sterkt universitet og en sterkt FoU-virksomhet lokalt særdeles viktig for oss, sier hun.

– Vi kunne hatt glede av dette. Men når jeg ser at det ikke har vært større vilje til å ta større grep, så er det vanskelig å være så positiv til en fusjonstanke, sier Mathiesen.

Begge styrene ved de to utdanningsinstitusjonene skal ta stilling til sammenslåing eller et institusjonelt samarbeid på parallelle styremøter 18. juni.