NRK Meny
Normal

Minnet trafikkdrepte med tente fakler

Ni personer ble drept i trafikkulykker i Agder-fylkene i 2014. Deltakerne i den årlige «Nyttårsaksjonen» tente fakler og fokuserte på trafikksikkerhet i Kristiansand i dag.

Ni personer ble drept i trafikkulykker i Agder-fylkene i 2014. Deltakerne i den årlige «Nyttårsaksjonen» tente fakler og fokuserte på trafikksikkerhet i Kristiansand i dag.

Svært mange deltok i fakkelaksjonen mot trafikkdød ved Sørlandsparken i Kristiansand.

– Det er en veldig viktig markering for å sette fokus på trafikksikkerhet og minne folk på konsekvensene trafikkulykker har. Jeg håper inderlig folk tenker over hvordan de kjører, bruker bilbelte og minner seg selv om at «min kjøring påvirker andre», sier Monica Olsen.

Kirsten Lindeberg trafikkaksjon

Politimester Kirsten Lindeberg mener det er viktig at foreldre er gode rollemodeller for sine barn i trafikken.

Foto: Miriam Grov / NRK

Hun har jobbet i ambulansetjenesten i Arendal i ti år og har sett resultatet av flere dødsuykker

– Vi er mennesker og har følelser. Det er hjerteskjærende å møte pårørende som mister sine kjære eller opplever at nære blir hardt skadet. Det er bilder som vi må ta med oss videre i vært arbeidet, sier Olsen.

50 drept på fem år

Mer enn 50 mennesker er drept i Agder-trafikken de siste fem årene, og like mange har blitt hardt skadd i trafikkulykker i de to fylkene.

Den årlige «Nyttårsaksjonen» har utviklet seg til å bli en tradisjonsmarkering, og i dag ble det fokusert på trafikksikkerhet med tente fakler på E18 ved Sørlandsparken i Kristiansand.

Hovedformålet med markeringen er å fokusere på de trafikkulykkene som har ført til at mennesker skades og blir drept i Agder-fylkene.

I 2014 omkom 9 personer på vegene i de to Agder-fylkene.

Det er like mange som i 2013.

Færre dør i trafikken

På landsbasis mistet 152 personer livet i trafikken i 2014, og det er 35 færre enn i 2013.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Pål Sodefjeld, er glad for at antallet trafikkulykker har gått kraftig ned.

– Det er det ikke noe enkelt svar på årsaken. Nybygging av veier, bedre kjøretøy og bedre hjelp når man bli skadet, spiller inn, sier Sodefjed.

Storingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener man må ha fokus på hva vi kan gjøre for å redde liv.

– Vi må bygge trafikksikre veier og hindre møteulykker som er en av de viktigste årsakene til alvorlige ulykker. I tillegg må vi jobbe med folks holdninger. Nylig vedtok Stortinget en nasjonal trafikksikkerhetsplan som blir viktig, sier Grøvan.

Debatt om trafikksikkerhet og helse

I tillegg til fakkelmarkeringen på E18 ble det i år også arrangert en paneldebatt om trafikksikkerhet og helseproblemer som årsak til ulykker.

I debatten kom det fram at mange av dagens trafikkulykker kunne vært unngått dersom kravene til helse og førlighet hadde blitt nøyere fulgt opp av fastleger, fylkeslegene, Statens vegvesen og politiet.