Mest digital mobbing av barn i sør og øst

Mobbing og trakassering av barn over internett eller mobil er mest utbredt på Sørlandet og indre Østland. Det hevder en fersk undersøkelse fra Norsk Gallup.

Unge Facebookbrukere

Facebook og andre sosiale nettsted har gitt grobunn for en ny type mobbing. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Jimmi Larsen / Colourbox

I undersøkelsen er 1021 foreldre over hele landet med barn mellom 6 og 16 år spurt om sine barns nett- og telefonvaner.

Hver femte mobbes

Undersøkelsen er bestilt av Post- og teletilsynet og gjennomført av Norsk Gallup i tidsrommet 24. - 29. august.

På landsbasis sier 18.4 prosent av de spurte at barna deres har blitt mobbet eller trakassert på nettet eller mobilen, mens 69.5 prosent mener de ikke har det og 12.1 prosent er usikker.

På sørkysten og indre Østland er prosentandelen like under 30 prosent, mens Nord-Norge følger nærmest med litt over 20 prosent.

I øvrige landsdeler er tallene lavere.

Tror mange tier

Aslaug Hagestad Nag

Aslaug Hagestad Nag er avdelingsdirektør for Internett og sikkerhet i PT der hun leder nettvett-prosjektet.

Foto: Lars Erik Larsen / NRK

Aslaug Hagestad Nag, som leder Post- og teletilsynets nettvett-prosjekt, tror imidlertid at mange tier om digital mobbing.

– Når vi snakker med unge som har vært utsatt for ting på nettet som ikke er greit så sier de ofte at de føler skyld og skam over at de har viklet seg inn i dette, sier Hagestad Nag, som mener foreldre bør vente med å gi barna fritt spillerom på nettet til de har nådd ungdomsskolealder.

Hun sier det er svært viktig at foreldre følger med hva barna gjør online.

– Å henge litt over skuldrene på ungene og spørre dem om hva de gjør på nettet, sier Hagestad.

Tillit til barnas tillit

Ifølge undersøkelsen er det først og fremst foreldrene barna går til når de har opplevd digital mobbing.

Hele 85.7 prosent av foreldrene mener barna tar kontakt med dem hvis de har opplevd noe ubehagelig, mens venner er neste i køen.

Skolepersonell ender her opp på 13.7 prosent mens 1.4 prosent av foreldrene tror barna går rett til politiet.

Men Hagestad Nag tror skyldfølelsen gjør at en del ikke går til foreldrene.

– Jeg er redd for det. Jeg tror nok at mange vil gå andre steder først, sier Hagestad Nag.

Positiv til nettbruk

Ellers i undersøkelsen er hele 94 prosent av de spurte enten helt enig eller ganske enig i at det er positivt at barna bruker internett.

Bare 1.3 prosent er helt eller ganske enig i at internettbruk blant de unge er negativt.

– Dette synes vi er hyggelig. Det er et viktig redskap for ungene og det er viktig at foreldrene er positiv til det, sier Hagestad Nag.

Men samtidig er over halvparten redd for at barna skal fortelle for mye om seg selv på internett, til tross for at tre av fire foreldre mener de har god eller ganske god kompetanse til å lære barna godt "nettvett".

Med nettvett menes hvordan de skal lære barna å oppføre seg på internett, hva de bør legge ut av personlig informasjon og sikring av PC mot virus og lignende.

Boklansering

Fredag lanserte Post- og teletilsynet i Lillesand sammen med Universitetet i Agder boka Barn og unge på nett.

– Hovedbudskapet er at internett er et kjempemedium som er veldig flott for ungene. Men det er viktig at foreldrene er komfortable med bruk av internett og komfortable med å snakke med ungene om dette, sier Hagestad Nag.

Boken er laget sammen med lærerutdanningen ved Universitetet i Agder, og lærere og lærerstudenter er en av hovedmålgruppene.

– Når det er snakk om digital mobbing så er det ofte snakk om klassekamerater eller andre på skolen som er involvert i det. Da påvirker det klassemiljøet. Det har vi fått tilbakemelding på fra lærere, sier Hagestad Nag.

For alle som omgås barn

Solveig Holme Kjær

Solveig Holme Kjær studerer til å bli lærer ved UiA.

Foto: Lars Erik Larsen / NRK

Men boka er rettet mot alle voksne som har kontakt med barn og unge.

– Foreldre, helsesøstre og mange andre, sier Hagestad Nag.

Lærerstudent Solveig Holme Skjær er blant dem som har vært med på å utforme boka.

– Det er viktig å få elever til å reflektere over hvordan de fremstår på internett. Der tror jeg lærere kan bidra med noe, sier Holme Kjær til NRK.no.