NRK Meny
Normal

Leter etter et hjem til denne

Oteren ble utryddet i Sør-Norge på 60-tallet. Nå leter vernemyndigheter etter egnede steder å plassere ut oter fra Nord-Norge.

Oter

Viltforvaltere langs kysten, fra Agder til Hordaland, leter nå etter egnede plasser å sette ut oter.

Fram til 1970 var det vanlig å jakte på oter. Da den ble fredet i 1972 på Agder og Østlandet, og senere totalfredet i 1982, var det for sent. Da fantes det nesten ikke oter sør for Nordland.

Nå jobber viltforvaltere langs kysten mellom Hordaland og Telemark å finne steder der oteren levde før, for så å sette ut oter fra Nord-Norge.

– Det er veldig viktig å finne oterens tidligere leveområder, for antageligvis er næringsgrunnlaget nogenlunde det samme som den gang, sier viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Tor Punsvik.

Tor Punsvik

Viltforvalter Tor Punsvik håper man kan sette ut oter langs sørlandskysten allerede neste år.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– I Nord-Norge er det vanlig med oter, så det bør ikke bli noe problem å flytte noen sørover, sier Punsvik.

I samarbeid med Norsk institutt for naturforskning skal viltforvaltere i fem fylker på Sørlandet, Østlandet, og Vestlandet finne tidligere oterhjem.

Fant gammel oter-do

Viltforvalteren i Vest-Agder får hjelp av zoolog, Ovin Udø, til å finne otersteder langs sørlandskysten.

Utsetting av Oter

Pensjonert zoolog, Ovin Udø, viser viltforvalter Tor Punsvik, en tidligere oter-do.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Jeg har faktisk funnet en gammel doplass til en oter. Den ligger inn under en steinheller. Her ligger det enda rester etter fiskebein, forteller Udø.

Viltforvalter Tor Punsvik er svært opptatt av at folk som kjenner til tidligere otersteder, melder fra til Fylkesmannen om disse.

Trenger Oter for å stoppe minken

Oteren er spesielt velkommen tilbake til Sør-Norge for å stoppe den svartelistede minken som ikke hører hjemme i Norge.

Minkebestanden har økt kraftig de senere årene.

– Forskere sier at der vi har gode oterbestander, har minken vanskelig for å etablere seg, sier Punsvik.