Kristiansander levde 12 år med falsk identitet

I perioden fikk mannen innvilget norsk statsborgerskap og drev egen drosjevirksomhet.

Iransk asylsøker

I 12 år har mannen levd på falske premisser i Norge. Nå må han sone seks måneder i fengsel. ILLUSTRASJONSBILDE

Foto: Trygve Dahl / NRK

Nå er han dømt til seks måneders fengsel i Kristiansand tingrett. I tillegg må mannen i 40-årene tåle inndragning av 35.000 kroner.

Kristiansanderen ga en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten og erkjente forholdene han stod tiltalt for.

Oppholdstillatelse og statsborgerskap

Ifølge tiltalen har politiet dokumentert at mannen har oppgitt falsk identitet helt fra 2001 til 2013. Ved en rekke anledninger har mannen oppgitt et falskt navn samt at han er «borger av Irak».

På dette grunnlaget har mannen fått innvilget blant annet oppholdstillatelse, skattekort, tillatelse til å drive næring, førerkort, drosjeløyve og norsk statsborgerskap.

Drev drosjebedrift

I 11 år har mannen jobbet for en rekke arbeidsgivere. I tillegg har han drevet sin egen drosjevirksomhet uten å inneha nødvendig tillatelse til dette.

Retten har i sin straffeutmåling i skjerpende retning vektlagt at det å oppgi uriktig identitet undergraver asylinstituttet som er viktig for personer som har behov for beskyttelse mot forfølgelse.