Kommunal Nav-protest

Kommunene på Sørlandet ber arbeidsministeren om å gjøre de nødvendige grep for å bedre arbeidssituasjonen for de NAV-ansatte.

Nav
Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Kommunenes sentralforbund KS reagerer på at NAV kutter bemanningen på den statlige delen av NAV-kontorene i landsdelen, noe som går ut over både NAVs ansatte og brukere.

Kuttet 9-10 stillinger

Styreleder i KS Agder,Torhild Brandsdal, bruker Vennesla, hvor hun selv er ordfører, som eksempel.

Torhild Bransdal

Kan ikke fortsette med kuttene, sier Torhild Bransdal

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

– De har kuttet 9-10 stillinger i Nav Vennesla i løpet av tre år på statlig side, og de kan ikke fortsette å kutte så mye og tro de skal få de gode tjenestene ut, sier Bransdal.

Støtte fra kommunene

Tidligere i vinter ble det kjent at NAV vil kutte 160 millioner i bdusjettet for de lokale NAV-kontorene. For Agderfylkene utgjør det vel 10 millioner. Blant andre NAV-ansatte har gått ut og advart mot at dette vil ramme de som bruker NAVs tjenester i kommunene. Nå får de støtte fra kommunene i landsdelen. Torhild Bransdal bruker sine egen kommune som eksempel. Der har den statlige delen av NAV-kontoret gradvis blitt redusert:

Venneslaordførereren frykter også at kommunene skal få større byrder når staten kutter i sine tjenester.

LES også: