Jubler over lav kronekurs

Eksportbedrifter tjener på lav kronekurs, mens dem som importerer råvarer utenfra mister fortjeneste. Svak krone kan også bety flere turister på Sørlandet.

Created by InfoDispatcher