Hus markedsføres som hytte

Tvedestrand kommune vil undersøke om boliger i kommunen kan annonseres som fritidsboliger når de skal selges.

Markedsfører boliger som hytter

Kommunestyrepolitiker og nestleder i planutvalget, Jan Marcussen, er en av dem som prøver å selge eneboligen sin på Gjeving med å reklamere med at det ikke er boplikt. DnB NOR Eiendom har lagt annonsen ut på finn.no under rubrikken «fritidsboliger til salgs» og den oppgitte boligtypen er «hytte».

Foto: Skjermdropp: finn.no

Kommunen er lei av at hus i boligområder legges ut til salg som fritidsboliger uten boplikt.

Nå vil kommunen sjekke med Forbrukerombudet om markedsføringsloven brytes, skriver Tvedestrandsposten .

Enhetsleder for teknisk forvaltning og eiendomsdrift, Svein Olav Dale, sier til avisa at eiendomsmeglere nesten konsekvent markedsfører hus i sjønære områder som fritidsboliger, til tross for at boligene ligger i områder som i kommuneplan eller reguleringsplan er regulert til helårsboliger.

Tror de har kjøpt hytte

Dale sier boligene skulle vært annonsert som nettopp boliger og at det burde vært opplyst om at dersom boligen skal benyttes som fritidsbolig, så kreves det bruksendringstillatelse fra kommunen. Han sier også at kommunen avslår søknader om å få omregulert helårsboliger til fritidsboliger.

– I de senere år har vi avslått alle søknader om bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig. Kjøperne sitter altså i realiteten igjen med et annet produkt enn hva annonsen ga inntrykk av. Dette må kunne sies å være en betydelig konsekvens for et produkt som ofte ligger i prisklassen fra tre til 10 millioner kroner.

Kommunestyrepolitiker Jan Marcussens eiendom på Gjeving har DnB NOR Eiendom lagt ut under «fritidsboliger til salgs» som boligtype «hytte».

Dale sier flere har tatt kontakt fordi de er ovverrasket over at det ikke er ei hytte de har kjøpt. Han sier kommunen har tatt problemstillinga opp med meglerne flere ganger, men at det ikke skjer noen endring.

Bør meglerne markedsføre boliger som fritidsboliger? Si din mening: