Høyhus-planer skrinlagt

Planene om et 25 etasjers stort høyhus på NSB-området i Kristiansand er trukket tilbake.

NSB Kristiansand
Foto: Børge Røssaak Nilsen / NRK

I øyeblikket ser det ut til at det i stedet vil bli bygging av hus på mellom fem og ni etasjer. Byggingen vil trolig starte om et og et halvt år. Det sier Gunnar Nøding, distriktsjef i NSBs eieindomselskap Rom.

Nøding opplyser at Jernbaneverket og Vest-Agder fylkeskommune nå fremmer et felles forslag til løsninger for bussområdet på den nye fellesterminalen.

- Under behandlingen av planen så vi et behov for å revidere hele NSB-området på en annen måte enn vi tidligere hadde sett for oss, og vi fant ut at det var mer fornuftig å droppe høyhuset på 25 etasjer. Det vil bli en bebyggelse som ligner på det vi ser i kvadraturen, forklarer Nøding.

Den nye fellesterminalen ved jernbanen i Kristiansand vil bestå av en bebyggelse på mellom fem og ni etasjer. Terminalen vil også gi plass til boliger. I tillegg vil det bli et handelssenter på 22 000 kvadratmeter. Nøding sier jernbaneverket og Vest-Agder fylkeskommune nå har kommet til enighet i spørsmål om bussløsning og adkomstveier til terminalen. Etter ti års planlegging ser han frem til å endelig å begynne byggingen.

- Vi håper å komme i gang med byggingen om ett og et halvt år, slik at vi kan få realisert det som vil bli kollektivterminalenes spydspiss i landsdelen, sier Nøding.