NRK Meny
Normal

Gullpennen til Inge D. Hanssen fra Kristiansand

Journalist og rettskommentator i Aftenposten Inge D. Hanssen fra Kristiansand er tildelt Gullpennen 2014 fra Riksmålsforbundet.

Inge D. hanssen er tildelt Gullpennen 2014

Inge D. Hanssen er tildelt Gullpennen 2014

Foto: Riksmålsforbundet

Aftenposten-kommentator Inge D. Hanssen er tildelt årets Gullpenn fra Riksmålsforbundet.

– Han gjør rettsspråk om til noe alle kan forstå, mener juryen.

Prisen ble delt ut i Oslo mandag ettermiddag.

Samtidig hedres NRKs Rune Gokstad og Øystein Bache med forbundets TV-pris.

– Rune Gokstad og Øystein Bache fremfører sine monologer, dialoger, samtaler og pludringer uten å la seg forlede til språklige frierier. De holder fast ved sitt språklige ståsted – et velfundert og naturlig riksmål, skriver juryen i begrunnelsen.

Den siste utmerkelsen – Lytterprisen – går til NRKs Øyvind Arntsen for hans bruk av riksmål i programmet Museum på P2.

Les hele begrunnelsen

Gullpennen har vært delt ut av Riksmålsforbundet helt siden 1985. Den aller første Gullpennen var Arne Hestenes, en av de fremste ordkunstnerne som har hatt sitt virke i Akersgaten. Og siden prisen er en språkpris, er det kanskje ikke så rart at svært mange av prisvinnerne er å finne blant kommentariatet i mediene. De har større mulighet enn de fleste til å utvikle en personlig form, kombinert med et elegant, ofte slagkraftig språk.

Inge D. hanssen er tildelt Gullpennen 2014

Inge D. Hanssen.

Foto: Riksmålsforbundet

Ragnar Kvam jr., som før jul ble hedret med Riksmålsforbundets Litteraturpris for sin trilogi om eventyreren og vitenskapsmannen Thor Heyerdahl, sa det slik i sin takketale, der han kom inn på sin egen tid som politisk kommentator i Dagbladet: «Kommentarene skulle ikke bare være analytiske, de skulle også tilstrebe språklig eleganse». Det preger listen med de mange prisvinnerne.

Men juryen har også hatt et annet siktemål for sine overveielser når årets Gullpenn skal kåres, nemlig at man ikke skal kimse av hverdagsjournalistikken. Den tar sitt utgangspunkt i døgnets hendelser, der oppgaven er å rapportere om hva som faktisk har hendt. Og den skal helst også gi oss lesere en dypere og klarere forståelse av hva som har skjedd, samtidig som vi får se sammenhenger vi ellers ikke hadde sett.

En slik journalist er Inge D. Hanssen, Aftenpostens krimkommentator. Det er han som er årets Gullpenn. Han har ikke valgt noe enkelt fagfelt som sitt virkeområde. Snarere tvert i mot. Det juridiske språket er på mange måter et stammespråk med egne former og koder. I dette språket finner vi rester av tidligere tiders kansellispråk.

Inge D. Hanssen har maktet å oversette rettssalenes fagspråk til moderne avisnorsk.

Juryens begrunnelse / Riksmålsforbundet

Inge D. Hanssen har maktet å oversette rettssalenes fagspråk til moderne avisnorsk. Det er en uhyre krevende oppgave. Enhver som har mottatt brev fra en offentlig myndighet vet at språket kan være ugjennomtrengelig, selv for relativt oppegående lesere. Språkbruken er et hinder, ikke en hjelp til forståelsen av hva myndighetene søker å formidle.

Slik er det ofte også i jusen, og de dommene som avsies. Selv om det er åpenbart at korte setninger og et enkelt språk gjør dommene mer tilgjengelige, er det fremdeles slik at mange dommere benytter seg av et tungt språk fordi de tror at det skal være sånn, at jusen har en egen stil som krever en kronglete uttrykksform.

Jusens yrkesutøvere, så vel advokater som dommere, vil ha mye å hente ved å studere Inge D. Hanssens arbeidsmetodikk, hvordan han forenkler og tydeliggjør, forklarer og formidler uten at viktige nyanser går tapt.

Dekningen av straffesaker har en lang tradisjon i norsk presse. Den som tror at alt var bedre før, burde lese norske aviser tilbake i tid. Det haglet med kraftige karakteristikker som «slyngler» og «banditter», og selv datidens fremste kriminalreportere unnslo seg ikke for å utpeke det de mente var forbryteren med både navn og bilde lenge før retten var satt.

Inge D. Hanssen har, takk og lov, valgt en annen tilnærming. Strafferettslige problemstillinger er ofte komplekse. Årets Gullpenn skriver slik at sentrale fagjuridiske problemstillinger i en rettsforhandling gjøres tilgjengelig også for lesere som fra før mangler et faglig rammeverk å forholde seg til. I tillegg finner han ofte paralleller i andre saker som har relevans til dagens tema. Dermed makter han å gjøre det lille større, samtidig som det store fremdeles forblir størst. Samlet bidrar han til at en faglig solid helhetsvurdering når frem til leserne, noe som ikke i samme grad hadde vært mulig uten hans solide kunnskaper og gode formidlingsevne.

Store rettssaker påkaller betydelig oppmerksomhet. Ofte blir morgendagens treffsikre kommentar til under krevende tidspress. Tiden fra dommerens klubbe har falt til avisens deadline er ofte kort. Og den trykte avis er bare én side av saken. Nye elektroniske medier krever kvalifiserte kommentarer i det øyeblikk dørene i rettssalen lukkes. Helst skal det også twittres underveis.

Når tidspresset er stort, er det lett å la seg fange av fagspråket. Fristelsen til å bli et speilbilde av jusen, slik den fremstår under forhandlingene, må være betydelig. Men Inge D. Hanssen lar seg ikke fange av fagjusen, han finner sine egne ord som gjør formidlingen enkel og språket lett. Ofte beveger han seg i spennet mellom fagspråkets nøkternhet og de sterke følelsene som kommer til uttrykk i en rettssal. Samtidig som han lar jusens paragrafmystikk ligge, formidler han sakens fakta fremfor å havne i følelsenes vold. Han bruker ikke språket til å dytte følelsene på leseren. Slik blir historiene ofte desto sterkere. Han gir leseren selv grunnlag for å ta stilling. Og når Inge D. Hanssen selv tar stilling, er han ærlig og tydelig på at det er nettopp det han gjør.

Årets Gullpenn beveger seg i et juridisk rom der ikke bare følelsene er sterke, men der også presisjon er avgjørende for å lykkes. Den vel gjennomtenkte dosen med nøkternhet bidrar til at hans rettskommentarer blir så presise som de må være.

Inge D. Hanssen har tjent under tre statsråder i Justisdepartementet. Men bortsett fra dette avhoppet har han vært knyttet til Aftenposten i 40 år.
Han har i avisens tjeneste hatt en rekke stillinger, blant annet som nettredaktør og utgavesjef, men har de siste ti årene skrevet sine krimkommentarer.
Vi vet at 40-årsjubileet i Aftenposten, som finner sted om bare et par uker, vil bli markert på hyggeligste vis.

Vi kan her og nå ikke by på bløtkake med levende lys, men en ekte gullpenn kan vi tilby.

Gratulerer, Aftenpostens Inge D. Hanssen, det er du som er årets Gullpenn.

Gullpennen 2014

Inge D. Hanssen og de andre prisvinnerne Øyvind Arntsen, Rune Gokstad og Øystein Bache.

Foto: Riksmålsforbundet