Full oppslutning mot snøskuterkjøring

En rekke friluftslivs- og naturvernorganisasjoner var mandag ettermiddag i krisemøte for å mobilisere mot den nye forsøksordningen for snøskuterkjøring som klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) har varslet.

Snøskuter

Flere enn 100 kommuner i Norge har søkt om å få være med i en forsøksordning som går ut på å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Der fikk generalsekretæren i Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo), Lasse Heimdal, full oppslutning om synet på den nye og utvidete forsøksordningen for kjøring med snøskuter.

– Dels et råkjør

– Synet vårt er at denne prosessen oppleves som en overkjøring og til dels et råkjør fra statsrådens side, og at dette forsøksprosjektet hører hjemme i en stortingsdebatt før det iverksettes. Det sier Heimdal til NRK etter møtet.

Men klima- og miljøvernministeren lover mandag kveld at snøskutersaken skal opp for Stortinget før eventuelle vedtak blir gjort. Hun tilbakeviser at forsøk i realiteten er et frislipp. Dermed benekter hun at dette er en overkjøring av Stortinget.

Forsøksordning

– En forsøksordning er en forsøksordning. Den er tidsbegrenset og brukes til å høste erfaringer. Endelige forslag til permanente endringer skal ut på bred høring og skal selvfølgelig legges fram for Stortinget på vanlig måte, sier Tine Sundtoft.

(Artikkelen fortsetter under video.)

Lasse Heimdal, generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon.

Lasse Heimdal er generalsekretær i Frifo, Friluftslivets fellesorganisasjon.

Lasse Heimdal i Frifo og representanter for de andre organisasjonene oppfatter likevel ikke dette forsøket som lovlig.

– Det er et proforma forsøk som man ikke har tenkt å benytte noe kunnskap fra, og det gjennomføres på den måten kun for å snikinnføre ordningen før Stortinget får anledning til å behandle saken ordentlig, hevder Heimdal.

Udemokratisk

– Vi opplever det som udemokratisk når man lanserer en ordning gjennom et forsøk praktisk talt alle kommuner kan være med på. Da sier det seg selv at det ikke er et forsøk lengre. Vi ser store problemer med å endre praksisen dersom Stortinget kommer fram til det, hvis det først har satt seg 105 ulike måter å praktisere denne ordningen på, sier Heimdal.

– Hva forventer dere at regjeringen skal gjøre?

– Vi forventer først og fremst at Stortinget får en mulighet til å behandle saken på en ordentlig måte. Det hører hjemme i stortingssalen. Det er nødvendig med en god politisk debatt om hvordan vi ønsker motorferdsel og snøskuterkjøring i Norge.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft innfører en ny forsøksordning for snøskuterkjøring

Foto: Siv Sandvik / NRK

Den muligheten fratar statsråden oss med å kjøre et råkjør som hun gjør nå, og bruke et proforma forsøk til å innføre en stor og viktig endring for norsk natur og norsk friluftsliv, påstår Heimdal.

Men klima- og miljøvernministeren tilbakeviser påstandene.

– Forsøket er underlagt klare overordnede rammer som skal sikre at hensyn til natur og friluftsliv ivaretas. Forskriften er ganske klar, sier Sundtoft.

Regjeringen er imidlertid helt klar i Sundvolden-erklæringen på at den vil gå inn for de lovendringene som må til for at regimet i forsøksordningen skal bli permanent. Kommunene vet best, mener regjeringen, og de skal derfor selv få gi tillatelse til skuterkjøring i utmark.