Frykter vold i hjemmet

Politiet er redd redusert skjenketid kan gi mer vold i hjemmet.

Alkohol

Bystyret går etter alt å dømme inn for å innskrenke skjenketiden fra kl. 03.00 til kl. 02.00.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Redusert skjenketid kan føre til at volden blir overført fra sentrum til det private hjem.

Dette kom frem under debatten om skjendetidsbestemmelser på Kick i Kristiansand i går, i regi av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Det vil trolig bli flertall for at skjenketidene på utesteder blir strammet inn fra kl. 03 til kl. 02, når saken skal opp i bystyret neste onsdag, 12. mars.

Ole Hortemo

Ole Hortemo frykter mer husbråk og vold i hjemmet om skjenketiden innskrenkes med en time.

Foto: NRK Sørlandet

Sjef for Sentrum politistasjon i Kristiansand, Ole Hortemo, bekrefter at politiet har erfaring med at tidligere stengetider fører til hyppigere utrykninger for politiet til private hjem.

Utfordring for politiet

Han er redd en større andel av den utagerende festingen og voldsutøvelsen vil bli med inn i hjemmene, og at politets styrker dermed i større grad må spres rundt om i Kristiansand-området, i stedet for å være konsentrert i sentrum.

- Vi har erfaringer med at tidligere stengetider på utesteder fører til hyppigere utrykninger for politiet til husbråk og "nachspiel". Dette vil bli en utfordring for oss, sier Hortemo.

Hortemo understreker at politiet primært er for at skjenketiden innskrenkes.

Mindre attraktiv by

Flere næringstopper, politikere og engasjerte publikummere var på plass under debatten i går.

Regiondirektør i NHO reiseliv Sør-Norge, Elin Eftevåg, arrangerte debatten for å sette fokus på hvordan en redusert skjenketid kan sette byens attraktivitet i fare.

- Hvis vi har en lik skjenketid å forholde oss til over tid, skaper det forutsigbarhet for næringen. Dette gjør at det kan foretas innvesteringer som gjør at vi kan få finere, bedre utesteder. Dette er med på å gjøre byen mer attraktiv, mener Eftevåg.

Regiondirektøren er redd stadige forandringer i skjenketidene vil ødelegge for attraktiviteten til Kristiansand.

- Det vil være vanskelig å vite hva man skal forholde seg til i neste periode hvis skjenketiden er i stadig endring, advarer Eftevåg.