Hopp til innhold

Kan bli sendt til Østlandet for å føde

Gravide sørlandskvinner på metadon kan nå risikere å måtte føde ved sykehus på Østlandet. Helse Sør-Øst ønsker at kun fire sykehus i helseregionen skal ta imot de såkalte LAR-kvinnene.

Fødeavdelinga i Kristiansund

Helse Sør-Øst vil at fødestua i Kristiansand ikke skal benyttes av fødende på metadon, som demper narkotikabehov. (Arkivfoto)

Foto: Roar Strøm / NRK

Helse Sør-Øst vil samle kompetansen på disse kvinnene og et fagråd har anbefalt Ullevål, Lillehammer, Skien og Fredrikstad.

– Ikke gunstig

Jordmor ved føden i Kristiansand, Jorunn Nordvold, kan ikke skjønne hvordan dette skal være til det beste for kvinnene som får tett oppfølging lokalt.

– Disse kvinnene trenger å bygge opp et godt nettverk rundt seg i svangerskapet og planlegge for når barnet blir født og oppfølgingen. I utgangspunktet tenker vi at det ikke er gunstig å være et helt annet sted der du ikke har de nærmeste rundt seg, sier Nordvold til NRK.

Kvinner på metadon føder ofte før tiden.

– Vi vet jo aldri når de går i fødsel. Og hvor lenge skal de da være i nærheten av Skien. Hvor mange uker skal vi kunne forvente at de kan være der for å kunne føde før det blir et problem, spør Nordvold.

Sykehuset Telemark

Sørlandskvinner under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan ende her på Sykehuset Telemark i Skien når de skal føde. (Arkivfoto)

Foto: Tom Andersen / NRK

Fødes med abstinenser

Sykehuset i Kristiansand kjemper nå for å opprettholde sitt tilbud til mødre og barn som trenger spesiell behandling.

Kvinnene er tidligere narkomane som er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som kan få metadon eller Subutex, som erstatter behovet for tunge rusmidler.

Overlege ved nyfødtposten i Kristiansand, Jorunn Ulriksen, forteller om en tøff start for de små som blir født av en mor på metadon. Dette kan gi de nyfødte sterke abstinenser.

– De kan bli veldig syke. Irritable, få diare, ta maten dårlig, svette og få kramper. I verste fall. Det kan virke som de er smertepåvirket sier Ulriksen, og legger til at noen av de nyfødte må få morfin mot abstinenser.

Forsvarer sentraliseringen

Tallet på såkalte LAR-mødre er økende på landsbasis. Likevel utgjør de ikke noen stor gruppe. I Kristiansand er det én til to i året.

Guri Spilhaug er leder av Fagrådet for rus og avhengighetsbehandling i Helse Sør-Øst, og mener det vil være bedre å samle ekspertisen på de fire nevnte sykehusene.

– Det er nyttig å bli flink og øve seg flere ganger og få flere pasienter i den samme kategorien. Da blir vi flinkere, sier Spilhaug.

Nå er forslaget ute på høring, før det tas en avgjørelse i helseforetaket.

Hør mer i radiosaken: