Flere lever med vold og trusler på jobb

Flere ansatte i Kristiansand kommune tør ikke melde fra om vold og trakassering de opplever på jobb. Nå tar hovedverneombudet grep.

NAV Kristiansand

I 2014 opplevde NAV-ansatte i Kristiansand at en 23 år gammel mann hoppet over disken og framsatte trusler.

Foto: Sindre Hopland/NRK Sørlandet

– Vi ønsker å forebygge at våre ansatte utsettes for vold og trakassering på jobb, sier hovedverneombud i Kristiansand kommune, Bjarne Lauvås.

Lauvås ber nå om et bedre rapporteringssystem som fanger opp skremmende situasjoner som oppstår i kommunale institusjoner.

STENGT PGA TRUSLER

NRK har flere ganger de siste årene fortalt at NAV-kontor er blitt stengt på grunn av grove trusler.

Foto: Andreas Sundby / nrk

Parkeringsvakter og NAV

Rapporter fra arbeidstilsynet nasjonalt viser at stadig flere kommunalt ansatte opplever vold og trusler når de er på jobb. De mest utsatte arbeider innen psykiatri, barnevern, parkering og trygdetjenester.

– Dette er nok også bildet for Kristiansand. Vi har spesielt utfordringer innen helse- og sosial, og oppvekstsektoren, bekrefter Lauvås.

Han peker på at det har blitt mer aggresjon blant folk.

– Jeg opplever en tendens i samfunnet der vi har blitt mer kravstore og aggressive, men det er ikke akseptabelt å ty til verbal eller fysisk vold, selv om noe er vanskelig, understreker Lauvås.

Nav-ansatte truet på livet

I løpet av de siste årene har NRK flere ganger fortalt at offentlige ansatte trues på jobb. I 2010 ble det rapporter om nær 500 trusseltilfeller på landsbasis. 10 av disse var i Kristiansand. Også den gangen mente man det var en stor underrapportering.

I 2014 registrert NAV i Vest-Agder totalt 20 farlige hendelser første halvår. Det var omtrent like mange som året før.

På landsbasis ble det samme år registrert en økning på 50 prosent i antall trussel- og voldsepisoder rettet mot NAV-ansatte.

Også i andre sørlandsbyer har NAV-ansatte opplevd grove trusler.

I september i 2012 ble en mann dømt for trusler mot en saksbehandler på NAV i Farsund. Han truet med å sprenge dynamitt, fordi at han ikke fikk tilbake penger for medisiner han hadde kjøpt, og fyrte av en rakett. I januar samme år ble en 28-åring dømt til 30 dager i fengsel for trusler mot en Nav-ansatt i Flekkefjord.

Bjarne Lauvås

Hovedverneombudet i Kristiansand krever et bedre system for å varsle om vold og trusler for de ansatte i kommunen.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Dropper å gi beskjed

Lauvås anslår at det fortsatt er mange i Kristiansand kommune som ikke forteller om ubehagelige hendelser på jobb.

– Det er en av grunnene til at jeg er spesielt opptatt av at vi må få et nytt rapporteringssystem som gjør det enklere for ansatte å si ifra, sier han.

– Hva kan dere gjøre for at de ansatte skal våge å fortelle?

– Jeg vil først forsøke å få en oversikt over hvor store mørketallene er, så må vi skolere våre ansatte, sier han.

Målet i Kristiansand er at de som utsettes for ubehageligheter skal lære hvor grensa bør gå. Slik skal mørketallene minkes.

– Våre folk må skoleres slik at de er best mulig rustet til å takle tøffe utfordringer, og til å fortelle om dem, konkluderer Lauvås.