Sørlandskommuner på lærlingtoppen

Bykle, Evje- og Hornnes, Marnardal og Vennesla er blant de beste i Kommune-Norge på lærlinger. Nå utfordres resten av Sørlandet.

Lærlinger, helsefag

MÅLSETNING: Norske kommuner skal ansette minst èn lærling pr. 1000 innbygger. De fleste havner innen helse og barne- og ungdomsarbeid.

Foto: Nyhetsspiller

– Disse kommunene har mange lærlinger sammenliknet med folketallet. Og de sørger for god bredde i tilbudene, sier utdanningssjef i Vest-Agder Arly Hauge.

Han gir tommel opp for fire sørlandskommuner, vel vitende om at det er tøffe tider for norske lærlinger.

– Disse kommunene er ikke bare på sørlandstoppen. De er blant de beste i landet, sie Hauge.

På landsbasis er det et uttalt mål at kommunene skal ha èn lærlingeplass pr. 1000 innbygger.

Les også:

Bykle på topp

Kraftkommunen Bykle topper på Sørlandet med seks lærlinger per 1000 innbygger, fulgt av Marnardal (3,5), Evje (3) og Vennesla (2,5).

Vennesla, med sine 14000 innbyggere, gjør dermed sin del av jobben.

– Vi har jobbet mye med å få lærlinger ansatt i kommunen. De tilfører oss kompetanse, de stiller spørsmål. De bidrar positivt, sier organisasjonssekretær i Vennesla Heidi Engestøl.

Hun sier lærlingene i Vennesla har reelle arbeidsoppgaver.

– De utøver tjenester og er en del av vår verdiskapning. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Engestøl.

Utdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge.

UTFORDRER: Tolv av 15 Vest-Agder-kommuner mangler aktive lærlingeplaner, ifølge utdanningssjef Arly Hauge.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Ordfører i Marnardal Helge Sandåker (Ap) styrer over drøyt 2000 innbyggere og skulle ifølge målsetningen hatt minst to ungdommer i lære.

Det klarer han med god margin.

Tre av 15 satser

– Vi ligger høyt i landssammenheng, vi har gjort det i flere år, slår han fast.

De fleste lærlingene i kommunal sektor jobber med barn og ungdom, helsetjenester, kokketjenester eller IKT og kontor.

Dersom alle kommuner i Vest-Agder hadde nådd målene ville fylket hatt nærmere 80 flere plasser å tilby.

– Hvis alle kommunene hadde fulgt opp ville vi hatt langt flere lærlingeplasser. Disse fire kommunene gir et viktig signal til resten, sier Arly Hauge.

– Hva er årsaken til forskjellene?

– Det er hvordan kommunene satser på dette. Av 15 kommuner i Vest-Agder er det bare tre som har aktive planer for å øke antallet lærlinger, sier utdanningssjefen.

Han utfordrer resten av kommunene på Sørlandet til å legge denne jobben inn i planer og budsjetter.