NRK Meny
Normal

Får hjelp til brann-erstatning

Kommunene som har fått erstatningskrav etter Frolands-brannen får nå hjelp.

Brann Froland
Foto: Odd Rømteland / NRK

Kravet på 10 millioner kroner fra forsikringsselskapet Skogbrand - blir nå overtatt av Kommunenes interesseorganisasjon, KS.

Bakgrunnen er at saken kan få følger for kommuner i hele Norge.

Det sier juridisk seniorrådgiver i Arendal kommune, Trond Berg. Og regress-saken etter Frolandsbrannen havner trolig i retten.

KS tar regress-sak


Det er snart ett år siden Frolandsbrannen, som ble en alvorlig tankevekker for brannberedskapen her i landet. Etter den dramatiske hendelsen fikk Østre Agder brannvesen et regresskrav på 10 millioner kroner fra forsikringselskapet Skogbrann som mente at slukningsarbeidet var mangelfult og beredskapen for dårlig.

Dette kravet vil bli avvist av kommunene som eier brannkorpset og seniorjurist i Arendal kommune Trond Berg, mener det er riktig å engasjere kommunenens eget forbund i saken, som kan få stor prinsipiell betydning for mange kommuner i framtida.