Etterlyser henvendelser

Pasientombud Hanne Damsgaard i Agder er overrasket over at ikke flere tar kontakt for korona-bistand. Selv om stadig flere tar kontakt med ombudet i Agder, var kun 40 av drøyt 1000 henvendelser i 2020 direkte knyttet til koronaviruset.