Opprørte pasienter protesterte - nå jubler de

Onsdag kom nyheten flere tusen norske pasienter lenge har håpet på. ESA vil ta Norge til domstolen på grunn av regler som begrenser tilgang til sykehusbehandling i andre land.

Erna-Marie Storenes

RØRT TIL TÅRER: Onsdag fikk Erna-Marie Storenes fra Grimstad nyheten som kan forandre alt for henne.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Etter at NRK brakte kjeveskadde Erna-Marie Storenes nyheten, satt gledestårene løst. Hun har til og med heist flagget.

– Endelig har det skjedd noe. Nå håper jeg at helseministeren samarbeider og lar oss få helsehjelpen vi har krav på i utlandet, sier hun.

Erna-Marie har levd med sterke smerter i 17 år. Hun har kjempet en lang kamp for å få behandling i utlandet som hun mener hun har krav på. Så langt har det vært forgjeves.

Hun har hele tiden ment at rettigheter norske pasienter har etter EØS-regelverket, har blitt ignorert av norske myndigheter.

Helseministeren uenig med ESA

Nyheten om at ESA tar Norge til EFTA-domstolen på grunn av regler som begrenser sykehusbehandling i andre land, kommer få dager etter at NRK skrev om pasientgrupper som ville stoppe foreslåtte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Denne loven har det vært strid om i flere år.

I 2014 åpnet ESA sak mot Norge fordi de mente at loven ikke var i tråd med EØS-reglene. Flere pasientgrupper, leger og jurister har også uttrykt bekymring rundt dette.

Helseminister Bent Høie (H), har imidlertid vært uenig, men har ment at det har vært nødvendig å gjøre loven mer tydelig og forståelig. Det grunnen til endringene som ble gjort.

Da lovforslaget ble vedtatt i Stortinget fredag, var det mange pasienter som ble skuffet.

Opprør mot ny lov

Mange pasienter ble skuffet da lovforslaget ble vedtatt mandag. Nå øyner de håp.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Har dokumentasjon på alvorlig systemsvikt

Med dagens nyhet om at ESA vil ta saken til EFTA-domstolen, føler mange at de endelig har blitt hørt.

– Helseskandalen er nå et faktum. Norske myndigheter har i flere år jobbet aktivt for at norske pasienter ikke skal få rettighetene sine, sier styremedlem i Nakke- og kjeveskaddes landsforening, Espen Rognaldsen.

Ifølge ham har ingen i hans pasientgruppe fått godkjent søknader om behandling i utlandet.

Rognaldsen sier at om saken kommer for domstolen, vil foreningen kunne legge frem omfattende dokumentasjon på alvorlig systemsvikt som foregår i Norge.

Espen Rognaldsen, Nakke- og kjeveskaddes landsforening

Styremedlem i Nakke- og kjeveskaddes Landsforening Espen Rognaldsen, sier at pasienter som ikke har penger til å betale for behandling i utlandet selv, vil være maktesløse etter at lovforslaget ble vedtatt.

Foto: NRK

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke, er helt uenig i Rognaldsens utsagn om at regjeringen har jobbet aktivt for at norske pasienter ikke skal få rettighetene sine.

– Det stemmer ikke. Regjeringen har lagt vekt på at pasienter skal ha god tilgang på behandling i utlandet. Blant annet har vi ikke satt krav om forhåndsgodkjenning for sykehusbehandling i annet EØS-land, slik vi har mulighet til etter pasientrettighetsdirektivet i EØS, sier Bjerke.

Hun sier at de fortsatt er uenige med ESAs vurdering om at dagens regelverk er i strid med EØS regelverket, men at de tar til etterretning at ESA bringer saken inn for EFTA-domstolen.

– Jeg er opptatt av at det ikke skal være noen tvil om at pasienter har rett til behandling i utlandet. Derfor har vi tydeliggjort lovverket på dette området, sier hun.

Maria Jahrmann Bjerke

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke, mener regjeringen har lagt vekt på at pasienter skal ha god tilgang på behandling i utlandet.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– På tide med en fullstendig gjennomgang

Kreftforeningen, som også har jobbet for å endre eller stoppe lovforslaget, mener det er viktig at dette blir prøvd rettslig, slik at det blir avklart hvilke rettigheter norske pasienter har når det gjelder behandling i utlandet.

– Regjeringen må ta innover seg at forvaltningen må ha klare lovhjemler hvor Norges internasjonale forpliktelser er grundig vurdert, og at viktige rettssikkerhetsgarantier må følge av loven. Det er på tide med en fullstendig gjennomgang av pasient- og brukerrettighetsloven, sier Ryel.

Anne Lise Ryel

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel, sier at lovendringen kan ramme de aller sykeste kreftpasientene som risikerer å stå uten behandlingsalternativ dersom de ikke får mulighet til å bli vurdert for nye medisiner.

Foto: NRK

Lene Haug i foreningen «For rettferdig behandling», reagerte sterkt på at lovendringen fikk flertall i Stortinget og varslet rettslige skritt. Hun mener loven bryter med internasjonale forpliktelser.

At ESA nå har tatt affære, tar hun som en bekreftelse på det.

– Det er underlig at regjeringen ikke har tatt høyde for dette, sier hun.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke, sier at de nå vil sette lovendringen i kraft og foreta de siste justeringene i forskriftene over nyttår.

– For øvrig vil vi avvente behandlingen i EFTA-domstolen, sier hun.