Engasjementet svinner

Bare 25 personer til stede på folkemøte om sykehusbygningenes fremtid.

Glissent oppmøte på folkemøtet i går.
Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Folk i Farsund engasjerer seg ikke i sykehusbygningene lenger.

Torsdag var det innkalt til folkemøte. Tanken var å diskutere bygningenes framtid, men bare 25 personer møtte, og ideene var få.

Sykehusforkjemper Paul Stave tror at folk nå begynner å bli slitne av alle aksjonene. Han mener det må tenkes nytt i sykehussaken:

-  Først og fremst må sykehuset overtas av Farsund kommune, og så kan man se på hva man kan nyttiggjøre det til. Publikum har hatt lange ønskelister, men her må en begynne fra en kant. Administrasjonen og politikerne må gå foran, sier Stave.

Stave mener Farsund kommune sålangt har gjort en meget dårlig jobb med denne saken.

- Det er en skam hvordan administrasjonen og politikerne har behandlet Farsund sykehus på, sier Stave til NRK Sørlandet.