El-busser i Arendal fra 2015?

Aust-Agder fylkeskommune vil nå utrede muligheten for å sette inn elektriske busser i ordinær rutetrafikk.

Buss Arendal

De ordinære bussene i Arendal kan nå bli byttet ut med elbuss på enkelte ruter.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det er mange år siden elbilene gjorde sitt inntog i Norge, men nå ser det ut som om tiden er moden for elbusser i Arendal.

Aust-Agder fylkeskommune, miljøstiftelsen Zero og Agder kollektivtrafikk starter nå en utredning for å se på mulighetene for å bruke elbuss i ordinær rutetrafikk på enkelte ruter.

Glad for utredningen

Plan- og samferdselssjef i Aust-Agder, Ola Olsbu, er glad for at saken nå skal utredes nærmere.

– Bruk av elbuss er noe som er i komminga og vil sannsynligvis bli mer og mer aktuelt. Det vi ønsker nå med dette forprosjektet er å se når det kan være aktuelt å fase dette inn i Aust-Agder, sier Olsbu, til NRK.

Også miljøstiftelsen Zero er engasjert i prosjektet.

Benjamin Myklebust er transportteknologisk rådgiver i miljøstiftelsen Zero.

Han skal nå til Arendal for å se nærmere på forholdene i byen, og vurdere mulighetene for bruk av elbuss i ordinær rutetrafikk.

Få hindringer

Myklebust mener det er lite som hindrer Arendal fra å ta i bruk elbusser. Slike busser brukes med suksess andre steder i verden, ifølge Myklebust.

– Siemens har elektriske busser som kjører i Wien og ABB har et interessant prosjekt i Genève. Og ikke minst så finnes det kommersielle elbuss-operatører flere steder i Europa, sier han.

– Men er ikke dette meget kostbare prosjekter og busser?

– En elbuss vil koste mer enn en vanlig diesel-buss i dag. Men gitt at man har et kjøremønster som passer noenlunde bra med de forutsetningene en elbuss krever, så kan man spare om lag 100.000 kroner i året, sier han.

I Norge finnes det i dag ingen prøveprosjekter eller ordinære bussruter som trafikkeres med elbuss.

Økonomien er en utfordring

Plan- og samferdselssjef i Aust-Agder, Ola Olsbu, sier at økonomien i et elbussprosjekt er den største utfordringen, men han mener likevel det er viktig å vurdere muligheten.

– I forprosjektet har vi lagt til grunn at vi ser nærmere på linje 1 som går fra Eydehavn til Grimstad. Det er ikke sikkert at det er den ruten som blir det endelige valget, men vi tror at denne ruten vil være egnet. Den har et trafikkvolum og en avstand som gjør at den er egnet til å se nærmere på i dette forprosjektet, sier han.

– Når tror du vi kan få se elbuss i Arendal?

– Vi skal ha et nytt, stort anbud ut i 2015 og der har vi lagt til grunn at det blir en mer tradisjonell teknologi som skal tas i bruk. Men vi har satt som krav at den operatøren som kommer i 2015 må være villig til å være med på ulike prøveprosjekt som måtte vedtas, avslutter Olsbu.