Dropper flyteplagg i varmen

Politiet er bekymret for ulovlig høy fart, manglende bruk av flyteplagg og promille til sjøs.

Politibåt i Kristiansand