Dømt for vold igjen

Mannen er dømt for 13 voldsepisoder i løpet av vel tre år.

Rettssak

!9-åringen er dømt for grov og del uprovososert vold. (ill.bilde)

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

For femte gang er den unge mannen fra Vennesla dømt for vold. Straffen i Kristiansand tingrett ble denne gang satt til ti måneders ubetinget fengsel, skriver Fædrelandsvennen.

Retten slår fast at det er straffeskjerpende at 19-åringen tidligere er domfelt en rekke ganger for grov og til dels uprovosert vold.

Volden som mannen nå ble dømt for omtales i dommen som uprovosert, fullstendig meningsløs og har karakter av mishandling av en forsvarsløs person.