Blaude konsonanter under press

Sørlandets blaude konsonanter er under press. Nå settes det på dagsordenen ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. På museet får nå skoleklasser dialektundervisning.

Gamle dialektfenomener går i glemmeboka, blant annet fordi ungdom i stadig større grad forholder seg til språket på internet. Derfor inviteres skolebarn på Sørlandet inn i kunstens verden, samtidig som de får brynt seg på dialektuttrykk.