Alvorlig dyresykdom påvist

Dyresykdommen blåtunge er påvist i to storfebesetninger i Vest-Agder.

Ku

Illustrasjonsfoto

Foto: Sven Håkon Kulbeck / NRK

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp)

Landbruksminister Lars Peder Brekk er bekymret for situasjonen.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Det er første gang denne dyresykdommen er påvist i Norge, melder Mattilsynet.

Har bestilt blåtungevaksine

Her kan du lese om konsekvensene

Sykdommen rammer drøvtyggere som storfe, sau, geit, elg, hjort, osv. og medfører stor lidelse for både ville og tamme dyr og store produksjonstap i husdyrholdet.

Resultater fra Mattilsynets overvåkingsprogram viser funn av positive prøver på den alvorlige dyresykdommen blåtunge i to storfebesetninger i Vest-Agder, en på Lista og en i Lindesnes.

Fryktet dyresykdom på vei

Blåtunge smitter ikke til mennesker.

Bekymret minister

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) er bekymret over meldingen.

- Det er første gang blåtunge er påvist i Norge. Dette er en meget alvorlig dyresykdom som i første rekke rammer storfe og sau. Den kan ha store økonomiske konsekvenser for husdyrbrukerne og påføre dyrene store lidelser, sier han.

Brekk sier at Mattilsynet er godt forberedt på situasjonen og håndterer den i overensstemmelse med sine beredskapsplaner.

- Jeg er blitt bedt om å bli holdt løpende orientert, sier landbruksministeren.

Ikke smittepredning nå

Smitte skjer fra dyr til dyr via insektet sviknott, men det er ikke risiko for smittespredning nå på grunn av det kalde været.

- Blåtunge har spredt seg raskt nordover i Europa de siste årene. Mattilsynet er derfor godt forberedt på den situasjonen som nå har oppstått, sier Kristina Landsverk, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

De to besetningene hvor smitten er påvist vil bli pålagt restriksjoner.

Mattilsynet vil opprette soner omkring de smittede besetningene og kartlegger nå omfanget av sykdommen for å få oversikt over situasjonen.

Spredt seg nordover

Siden august 2006 har sykdommen spredd seg til stadig nye land i Europa.

Først til Holland, Belgia, Luxemburg, Tyskland og nordlige del av Frankrike. I løpet av 2007 har antall utbrudd i disse landene steget merkbart, samtidig som sykdommen har spredd seg til Storbritannia, Danmark, Sverige og Sveits.

Før 2006 fant man sykdommen bare i Middelhavsområdet. Der finnes den også fortsatt.

Det har vært flere utbrudd av blåtunge i våre naboland høsten 2008.