NRK Meny
Normal

Åseral kan få opp mot 50 vindmøller

Åseral kan få en vindmøllepark med opp mot 50 vindmøller. Vindmøllene vil ifølge tegningene være synlige både fra Kyrkjebygd, Bortelid og Ljosland.

vindmøller

Åseral kan få en vindmøllepark med opp mot 50 vindmøller. Vindmøllene vil ifølge tegningene være synlige både fra Kyrkjebygd, Bortelid og Ljosland.

Oddmund Ljosland

– Jeg tror nok at det visuelle, at vindmøllene blir synlige, blir noe av diskusjonen, sier ordfører Oddmund Ljosland.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Jeg tror nok at det visuelle, at vindmøllene blir synlige, blir noe av diskusjonen, sier ordfører Oddmund Ljosland.

Vindmøllene vil ifølge tegningene være synlige både fra Kyrkjebygd, Bortelid og Ljosland.

Planlegger 50 vindmøller

Det er Skveneheii Vindpark AS som nå formelt har søkt NVE om konsesjon til å oppføre 39 vindmøller i første omgang.

Utbygger søker samtidig om fremtidig utvidelse. Ifølge planene er det potensial til 50 vindmøller. Planområdet ligger på Skveneheii og Stuttjørnheii.

Synlig fra populære turområder

Mindre enn 5 km fra vindkraftverk-områdene ligger tre viktige turområder, ifølge konsekvensutredninga: Jaktslottet Lordehytta fra begynnelsen av 1900-tallet, Sjåvassknuten og jernaldergården på Sosteli.

sosteli

Jernaldergården Sosteli i Åseral vil ligge i nærheten av den planlagte vindmølleparken. Konsekvensutredninga sier at vindmøllene vil ha svært negative konsekvenser for det kulturhistoriske området.

Utredninga sier at vindmøllene vil ha svært negative konsekvenser for det kulturhistoriske området på Sosteli.

Hele vindmølleparken vil bli synlig fra Sjåvassknuten, ifølge utredninga.

Førstkommende mandag holder NVE folkemøte i Åseral om saken, og ordføreren regner med det er stille før stormen.

– Jeg håper åsdølene stiller opp på folkemøtet for å komme med sine spørsmål, sier Ljosland.

Ber om høringsutsettelse

Planene har vært kjent siden 2010, men det var først i slutten av november politikerne fikk en formell konsesjonssøknad på bordet. Høringsfristen går ut i starten av februar.

– Vi kommer til å be NVE om utsettelse av fristen. Dette er et omfattende prosjekt, sier Ljosland.