Advarer mot usikker is

På regulerte vann er isen usikker. Skigåere og andre som ferdes på disse, oppfordres til å være svært forsiktige, opplyser Agder Energi. På grunn av dårlig is, fraråder de blant annet all ferdsel på Skjerkevatn i Åseral om vinteren.