NRK Meny
Normal

– Er redd vi mister hus og hjem

En ulykke i Baneheiatunellen i dag kan isolere Sørlandet sykehus Kristiansand. Kommunen vil bygge en bro over Otra, men velforeningene frykter for hus og hjem.

Ny sykehusbro fra Gimlevang

Den planlagte firefelts sykehusbroen skal gå fra Gimlevang og over til sykehuset.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Problemet med denne broa er at den sammen med et nytt kryss kan bli så stor at våre medlemmer mister hus og hjem, det sier formann i Østre Otra Vel, Johan Henrik Koren Hauge.

Kristiansand kommune, Statens Vegvesen og Sørlandet sykehus vil bygge en firefeltsbro med to kollektivfelt og gang- og sykkelsti.

Trolig fra Torridalsveien/ Arenfeldtsvei til Egsveien/ Andreas Kjærsvei for å få en vei nummer to til sykehuset.

Konflikt med velforeningene

Torsdag hadde utbyggerne og velforeningene et møte i forbindelse med områdereguleringen av sykehusområdet.

– Vi forstår at beredskapstransporten trenger en alternativ rute, men vi ønsker ikke mer biltrafikk der vi bor, understreker Tor Olav Holen som representerer Gimlevang velforening med 160 husstander.

Flere av velforeningene som NRK har snakket med forteller at de har hatt gjentatte møter med blant annet vegvesenet, fordi broa vil berøre boligområdene langs Torridalsveien.

– Vi skal prøve å finne løsninger som ikke belaster dagens bostedsområder, sier saksbehandler i plan, bygg og oppmålingsetaten i Kristiansand kommune Christina Rasmussen.

Bedre risikobildet

– Hvem skal broa bygges for, og hvorfor velges en bro av beredskapsmessige hensyn når en bro i seg selv er sårbar? Dette er noe av det vi vil ha svar på, understreker Koren Hauge i Østre Otra vel.

Reguleringsarbeidet begynte i mars 2014 og er en del av vegvesenets arbeid med trasealternativ for ytre ring i Kristiansand og risikobildet for sykehuset.

– Broen er viktig for å avbelaste tunellen og fordele trafikken nær sentrum, og å knytte universitetet og sykehuset tettere sammen, sier prosjektleder i Statens Vegvesen Asbjørn Heieraas.

Begynner jobben nå

Statens Vegvesen har gjort arkeologiske og geotekniske undersøkingar, samt trafikkanalyser. Utlegging til offentlig ettersyn vil bli i april - mai.

– Hensyn til friluftsområder og kulturminner er langt på vei avklart, sier Rasmussen i kommunen.

Vegvesenet starter prosjekteringen av broa denne måneden, og planleggingen vil ta et år.

– Alle veiprosjekter i en by er omstridte fordi det har konsekvenser for de som bor der, avslutter Heieraas i vegvesenet.