NRK Meny
Normal

– Bør tillate religiøs tildekking i kapell

Leder av Stortingets familie- og kulturkomite, Svein Harberg mener at kirkevergen i Arendal, bør tillate tildekking av kristne symboler under bisettelser. Human-Etisk Forbund krever dette, men får tommelen ned fra Kirken.

Svein Harberg

Leder av Stortingets familie- og kulturkomite, Svein Harberg vil åpne for å dekke til kristne kunstverk.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

NRK fortalte onsdag om Arendal kapell som i dag benyttes av en rekke ulike trossamfunn, men som kun er utsmykket med kristne symboler.

Human-Etisk Forbund har foreslått å bruke et lerret som kan heises ned for å dekke til det store Kristus-kunstverket, under egne sermonier, men møter altså motstand fra kirkelig hold.

Les også: Kirkeverge nekter å dekke til kristne symboler

– Må vise respekt

Svein Harberg mener saken bør kunne løses, og at det må vises stor respekt for andre trosretninger, spesielt i et kapell som har en mer allmenn bruk enn vanlige kirker.

– I vår tid bør dette kunne løses på en enkel måte, uten at kunstverkene trenger å bli fjernet av den grunn.

Kapellet er fra 1970-tallet, og utsmykket i tråd med datidens norm, dvs med kristne symboler. Nyere bygg har ofte en mer nøytral utsmykking, sier Harberg.

Stortingsrepresentanten fra Aust-Agder har selv erfaring med kirkesaker fra komitearbeid på Stortinget, og han mener kommunene må sørge for andre egnede lokaler, dersom ikke Kirken tillater slike endringer.

– På en annen side bør også andre trosssamfunn tåle å se et kristen kunstverk, understreker Harberg.

Ikke reelt alternativ

I Arendal har kommunen stilt det gamle rådhuset til disposisjon for andre

Marianne Løge

Marianne Løge i Human-Etisk Forbund mener de ikke har noe tilfredstillende tilbud fra kommunen.

Foto: Leif Dalen / NRK

trosretninger, men organisasjonssekretær Marianne Løge i Human-Etisk Forbund i Aust-Agder, sier bygget er uegnet til bisettelser og begravelser.

– Det gamle rådhuset har mange etasjer og trapper, og kistene må fysisk bæres oppover i etasjene, forteller Løge.

I følge forbundet krever Gravferdsloven at det legges til rette for ulike trossamfunn i de byggene som stilles til disposisjon.

Nye bygg mer fleksible

Striden rundt tildekking av kristne symboler er ikke unik for Arendal. Mange steder er det eldre kapell, med en klar kristen utsmykking.

Men i flere byer, bl.a. i Kristiansand, har bygninger av nyere dato, løst mye av problemet. Det bekrefter kirkeverge i kommunen, Hans Erik Ruud.

– I kapellet vårt på Oddernes er det lagt opp til mer fleksible løsninger. Her kan krusifiks eller andre kristne symboler settes opp og tas ned etter hva slags trosamfunn som har seremonien, forteller Ruud.

Han er derimot enig med sin kollega i Arendal om at det er feil å dekke til kunstverk i et bygg som opprinnelig ble oppført og utsmykket med kristne symboler.

Krusifiks, Arendal Kapell

Krusifikset i kapellet i Arendal som bør kunne dekkes til, i følge Human-Etisk Forbund.

Foto: Leif Dalen / NRK

Mener symboler bør frem

Biskop Stein Reinertsen vil ikke uttale seg konkret om diskusjonen rundt kapellet i Arendal, men mener religiøse symboler har en viktig plass i samfunnet.

– Jeg vil si det er forskjell på et kommunalt seremonibygg og et kirkelig bygg. For kirkelige bygg gjelder det egne regler, sier biskopen.

– I Arendal mener de det kommunale bygget er lite egnet til bisettelser på grunn av mye trapper og vanskelige logistiske forhold?

– Jeg tenker at vi skal være en raus kirke og skape gode forhold lokalt. Samtidig må vi ta hensyn til det bygget vi har og til hvilket formål det er bygd, sier Reinertsen.

Biskopen legger vekt på at religiøse symboler har en viktig plass i samfunnet.

–Jeg tror det er viktig å tåle uttrykk vi selv ikke er enige i, men det er klart en begravelsessituasjon er spesiell og vi skal behandle folk med verdighet.