Hopp til innhold

Protesterer mot riving av historisk bygg

Midt i det gamle trehusmiljøet i Grimstad ønsker Norsk Luthersk Misjonssamband å rive den tradisjonsrike Misjonssalen. Planen er å bygge leiligheter. Det skaper reaksjoner.

leder av kulturminneseksjonen i Aust Agder fylkeskommune, Aadne G. Sollid.

Leder av kulturminneseksjonen i Aust Agder fylkeskommune, Aadne G. Sollid, mener misjonshuset er bevaringsverdig.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

– På en måte så er Misjonssalen en del av Grimstads historie, miljø og identitet, sier Trond Audun Berg.

Trond Audun Berg.

BEKYMRET NABO: Trond Audun Berg ønsker ikke at misjonshuset skal rives.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Han er én av naboene til den gamle misjonssalen som nå ønskes revet.

Berg er bekymret, bygget ligger nemlig som en del av et større miljø med gamle trehus.

– Det ville vært brutalt å ødelegge det gamle trehusmiljøet ved å fjerne dette bygget.

Historisk trehusmiljø

Det dreier seg ikke bare om et isolert bygg, men et miljø, sier leder av kulturminneseksjonen i Aust Agder fylkeskommune, Aadne G. Sollid.

Aadne G. Sollid

Aadne G. Sollid.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Han mener at det er helt essesielt å la Misjonssalen stå som det er for å bevare trehusmiljøet.

Metodistkirken i Arendal er et annet eksempel på kirkebygninger som står i fare for å rives. Sollid er bekymret.

– Kun få slike forsamlingshus er fredet, det betyr at bygget og kulturhistorien det bærer på er utsatt for å forsvinne ved en eventuell rivning.

Ønsker å lage leiligheter

Norsk Luthersk Misjonssamband er eier av av den gamle Misjonssalen. Orginasasjonen mener bygget er for lite. De har allerede kjøpt og flyttet inn i større og mer moderne lokaler.

Oddvar Skaiaa har vært rådgiver i rivingsprosessen. Han ser ingen grunn til å bevare Misjonssalen.

– Det er utdatert som forsmalingslokale. Jeg ser ingen grunn til å la det stå.

Planen er at det skal lages leiligheter på det nye fundamentet. Dette vil være med å finansiere kostandene fra de nye lokalene til Misjonsambandet.

Kvitt eller dobbelt

Vernemyndighetene ønsker å la hovedhuset stå, og at det kan bygges nytt på baksiden og på siden.

Det mener Skaiaa er unødvendig. Han mener det vil være bedre å rive alt.

– Du får på langt nær en like god utnytting av bygningsmassen hvis det bare skal bygges rundt. Det vil være unødvendig understreker han.

Mange bedehus og frikirker rives - eller får annen bruk - fordi forsamlingene ønsker mer moderne lokaler. Dermed går gammel kulturhistorie tapt. I Grimstad står slaget nå om den verneverdige Misjonssalen.

Strid om riving av bedehuset "Misjonssalen".

null
Spiller nå
Mistenkt for tyveri 01:28
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,77 kr
Dyrest kl. 09 1,12 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %