90 mister jobben ved Kitron

Det ble klart på et allmøte ved bedriften i Arendal i dag. Årsaken er nedgangen i offshorebransjen.

kitron

Kitron vil redusere bemanningen med i overkant av 90 årsverk. Etter dette vil bemanningen være rundt 250 årsverk.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Dette smitter over på andre bransjer, og vi må effektivisere, sier administrerende direktør Hans Petter Thomassen i Kitron Norge til NRK.

Han sier det er beklagelig å måtte gå til dette skrittet, men at det ikke er tegn til bedring på kort sikt.

– Dette rammer oss direkte, siden offshore har vært en viktig sektor for oss her i Arendal.

Kitron vil redusere bemanningen med i overkant av 90 årsverk. Etter dette vil bemanningen være rundt 250 årsverk.

Flere permittert

I dag er rundt 40 medarbeidere allerede permittert, men ifølge bedriften er det ingen automatikk i at disse blir oppsagt.

Høyere grad av automatisering samt behov for økt effektivitet trekkes frem som en viktig årsak til nedbemanningen.

Bruke nødvendig tid

I løpet av mars vil det bli gjennomført en prosess med involvering av de ansattes representanter før de endelige detaljene blir klarlagt.

– Hvordan vil dere ta hånd om de ansatte?

– Vi skal gjennomføre dete på en god måte, og bruke den tida som trengs. Vi skal være åpne i informasjonsarbeidet.

Han understreker at virksomheten i Arendal er en grunnstein i Kitron:

– Det symboliseres ved investeringene vi gjorde i det nye anlegget i Kilsund for et års tid siden, sier Thomassen.