35-åring fengslet i fire uker

En 35 år gammel kvinne er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøkskontroll etter drapet på sin 76 år gamle far og drapsforsøk på sin 75 år gamle mor i Grimstad onsdag.

Ingulf Nordahl og Per Ørnulf Thorbjørnsen (t.v)

Dommerfullmektig Ingulf Nordahl og politiadvokat Per Ørnulf Thorbjørnsen før fengslingsmøtet i Kristiansand tingrett fredag.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Politiadvokat Per Ørnulf Thorbjørnsen ba om lukkede dører under fengslingsmøtet fredag ettermiddag.

Retten avviste kravet om lukkede dører.

Påtalemyndigheten ba om at 35-åringen skulle varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, og i total isolasjon de to første ukene, men fikk ikke rettens medhold i dette.

Brev- og besøkskontroll

Dommerfullmektig Ingulf Nordahl i Kristiansand tingrett mente at brev- og besøkskontroll var tilstrekkelig, og kvinnen blir heller ikke holdt i total isolasjon de to første ukene av fengslingsperioden.

I rettens kjennelse heter det:

«Retten finner at det av hensyn til etterforskningen er viktig at siktede ikke gis anledning til å kommunisere ukontrollert med andre involverte, men retten anser at det er tilstrekkelig med brev- og besøkskontroll.»

Retten mener at den siktede 35-åringen med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for drap på sin far og drapsforsøk mot sin mor.

Retten har i vurderingen lagt særlig vekt på at siktede i retten og i
avhør har erkjent straffskyld for forholdene.

Hennes erkjennelse styrkes av de øvrige bevis i saken, herunder funn av det antatte drapsvåpenet og vitnebeskrivelser, heter det i kjennelsen fra Kristiansand tingrett.

Fare for bevisforspillelse

Retten mener at det er en nærliggende og reell fare for at siktede vil
forspille bevis hvis hun løslates.

Vitner i saken har opplyst at siktede har vært innlagt på psykiatrisk sykehus, men siktede har så langt ikke vært villig til å løse helsepersonellet fra taushetsplikten.

Politiet har dermed ikke kunnet gjennomføre undersøkelser knyttet til hennes psykiske helse, heter det videre i kjennelsen.

Nye avhør

Siktedes 75 år gamle mor ligger fortsatt alvorlig skadet på sykehuset, og politiet har foreløpig ikke kunnet avhøre henne.

35-åringen og andre sentrale vitner skal i nye avhør.

Retten mener at det fortsatt gjenstår en del sentrale etterforskingsskritt, og etter rettens syn må politiet få anledning til å foreta disse etterforskningsskrittene uten at siktede kan tilpasse seg de opplysninger som fremkommer i
saken.

Siktede var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt.