Dømt til psykisk helsevern etter drap og drapsforsøk

Retten mener det er liten tvil om at 36-åringen var psykotisk da hun med overlegg drepte sin far og forsøkte å drepe sin mor.

Drap kvinne

Det var i dette huset til tiltaltes foreldre at drapet og drapsforsøket fant sted 3. oktober i fjor.

Foto: Håkon Eliassen

Sveinung Søndervik Johnsen

36-åringens forsvarer, advokat Sveinung Søndervik Johnsen, er fornøyd med dommen.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Drapet og drapsforsøket skjedde på Østerhus i Grimstad 3. oktober i fjor.

Dommen fra Aust-Agder tingrett er i tråd med det aktor la ned som påstand.

Forsvarer: – Det er dette hun ønsket

To sakkyndige har i sin rettspsykiatriske erklæring konkludert med at 36-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Ifølge dommen har de rettsoppnevnte sakkyndige fastholdt sin konklusjon i retten, og den rettsmedisinske kommisjon har ikke hatt bemerkninger til erklæringen.

Aktor i saken, statsadvokat Hilde Sakariassen, sa i sin prosedyre under rettssaken forrige uke at kvinnen bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Kvinnens forsvarer, advokat Sveinung Søndervik Johnsen, er fornøyd med dommen fra tingretten.

– Jeg syns det er et godt resultat. Dette er noe tiltalte selv også ønsket. Hun har innrømmet at hun var psykotisk da hun utførte handlingene. Dommen ble slik vi forventet, sier Johnsen.

Ingen tvil om at tiltalte var psykotisk

I dommen står det at retten ikke finner det tvilsomt at den 36 år gamle kvinnen var psykotisk da hun drepte sin far og forsøkte å drepe sin mor.

Den 36 år gamle kvinnen har erkjent at hun knivstakk sine foreldre i deres hjem på Moneheia ved Østerhus i Grimstad i oktober i fjor.

Les også:

  • Tiltalte brøt sammen i retten

Ifølge tiltalen stakk datteren sin far gjentatte ganger med kniv i brystet, halsen og ansiktet, og 75-åringen døde av skadene kort tid etter knivstikkingen.

Mor overlevde

Like før drapet på sin far skal datteren ha forsøkt å drepe sin mor ved å knivstikke henne.

Moren ble livstruende skadet, men klarte å komme seg bort til nabohuset der hun fikk varslet AMK om hendelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hilde Sakariassen og Sveinung Søndervik Johnsen

F.v. aktor, statsadvokat Hilde Sakariassen og 36-åringens forsvarer, advokat Sveinung Søndervik Johnsen. Her fra rettssaken i Aust-Agder tingrett.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er en strafferettslig særreaksjon som kommer i stedet for straff.

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern forutsetter at domfelte har begått en alvorlig straffbar handling, var strafferettslig utilregnelig da handlingen ble begått, og at det foreligger fare for gjentagelse av lignende straffbare handlinger.

Sa i retten at hun angrer

Om spørsmålet som angår faren for gjentakelse, står det følgende i dommen:

Retten mener, på bakgrunn av konklusjonen til de to sakkyndige, at «gjentakelsesfaren er overveiende dersom tiltalte skulle velge å avbryte behandlingen med antipsykotiske medikamenter».

Rettssaken mot kvinnen ble avsluttet i Aust-Agder tingrett onsdag forrige uke. Dommer i saken er tingrettsdommer Øyvind Strand.

Den 36 år gammel kvinnen har fortalt i retten at hun angrer på det hun har gjort.

I rettssaken er det kommet frem at kvinnen i 2009 ble innlagt på psykiatrisk sykehus og fikk behandling.

I dommen står det også at den psykiske helsen til 36-åringen har forverret seg siden 2009 og at den er «bekymringsfull».

Symptomer på schizofreni

De rettspsykiatriske sakkyndige har i sin erklæring påpekt muligheten for at 36-åringens psykose kan ha vært av schizofren karakter.

«Hun frembyr samlet sett klare tegn og symptomer på at hun har en diagnose i schizofrenispekteret og vi mistenker at det kan være en underliggende paranoid schizofreni», står det i dommen.

Likevel mener de sakkyndige at de ikke har nok grunnlag til å stille denne diagnosen. Men under rettssaken sa de to rettssakkyndige at de var noe styrket i synet på at tiltalte kan ha en underliggende paranoid schizofreni.

Retten mener det er svært viktig å forebygge nye psykotiske episoder og at tilbakefall vil kunne bety at det er en fare for at 36-åringen kan utføre nye alvorlige handlinger.

– Forstår at jeg var syk

Noen dager før drapet og drapsforsøket skal tiltalte ha skrevet et brev på datamaskinen til en venninne der det gikk frem at hun ønsket foreldrene døde.

Brevets innhold ble lest opp under rettssaken.

– Jeg forstår at jeg må ha vært syk da jeg skrev brevet, sa kvinnen da tiltaltes forsvarer spurte om brevet i retten.

Retten kom også frem til at 36-åringen dømmes til å betale 35.000 kroner i oppreisning til moren, som både er offer og etterlatt i saken. Hun idømmes ikke saksomkostninger.

Dommen er enstemmig.